Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Kulturní krajina

Seznam institucí města Olomouc

PRACOVIŠTĚ PRO MORAVSKOU NĚMECKOU LITERATURU
Katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Popis instituce:

Věda a výzkum:

  • historie literatury a kultury
  • moravskoněmecká literatura 18.- 20. století
  • metodologie výzkumu regionální literatury a kultury
        Veřejné činnosti:
  • německo-rakouské kulturní dědictví v českých zemích a střední Evropě

Profil činnosti:

Pracoviště pro moravskou německou literaturu (Arbeitsstelle für deutschmährischer Literatur) bylo založeno roku 1997. Zabývá se hledáním, tříděním a sbíráním historických pramenů k německy psané literatuře z Moravy, které se nacházejí jak v českých, rakouských a německých archivech, tak v soukromých sbírkách. Dále se zabývá počítačovým zpracováním předložených materiálů, vytvořením obsáhlé databanky moravskoněmeckých autorů, literárně-vědeckým zhodnocením získaného materiálu ve formě lexikografické publikace, monografií k jednotlivým autorům a tématům, reedice zajímavých děl a příprava speciálních výzkumných projektů.

Kontakt:

Křížkovského 10, Olomouc, 771 80, CZ
Tel: (+420) 585 633 203
E-Mail: anna.macova@upol.cz
Web: http://germanistika.upol.cz/

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Anna Mácová
Tel: (+420) 585 633 203
E-Mail: anna.macova@upol.cz

Seznam všech institucí:

Formuláře ke stažení:

[pdf] O projektu

[doc]Formulář

site design © 2008-2022  ||  drobas.info