Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Významná návštěva v Pražském literárním domě


Velmi nás potěšilo, že si pan Norbert Lammert našel během svého pracovního pobytu v Praze čas, aby navštívil Pražský literární dům autorů německého jazyka.

Návštěvu přivítal nový ředitel Pražského literárního domu David Stecher, předseda správní rady František Černý a místopředsedkyně správní rady Markéta Mališová.

Hosté se společně s programovou koordinátorkou Pražského literárního domu Barborou Šrámkovou seznámili se základní myšlenkou Pražského literárního domu a především s jeho znamenitým klenotem – Kabinetem německy psané literatury, který byl také díky finanční podpoře z německé strany v září letošního roku slavnostně otevřen.

Návštěva prezidenta Spolkového sněmu v PLD byla nejen velkou poctou, ale současně také potvrzením vzájemného kulturního porozumění mezi Čechy a Němci nejen v oblasti literatury.

Přáním poslední německy píšící spisovatelky z Prahy Lenky Reinerové bylo, aby se Němci a Češi kulturně znovu poznali a sblížili nejen prostřednictvím literární výměny. Díky úzké spolupráci s německou spolkovou vládou a ministerstvem zahraničí SRN bylo možné, aby Lenka Reinerová v roce 2008, v mezinárodní den památky obětí holocaustu 27. ledna, přednesla svůj projev před Spolkovým sněmem. (Z důvodu dlouhé zdravotní indispozice paní Reinerové tento projev přečetla herečka Angela Winklerová). Tato významná historická událost jenom podtrhla důležitý krok ve vzájemném porozumění.

Pražský literární dům jako součást dědictví Lenky Reinerové je hrdý, že může pokračovat v této formě česko -německého porozumění. Norbert Lammert během svého pracovního pobytu v Praze na Lenku Reinerovou, s níž vícekrát v minulosti telefonicky hovořil, živě zavzpomínal, stejně jako na její myšlenku literárního domu.

Bylo naší velkou radostí a ctí přivítat u nás Norberta Lammerta a jeho doprovod. Současně doufáme, že nešlo o poslední setkání zde, a těšíme se na další úspěšnou spolupráci. Rádi bychom závěrem poznamenali, že dveře našeho „Domečku“ jsou pro všechny návštěvníky otevřené.


site design © 2008-2024  ||  drobas.info