Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Přednáškový cyklus Centra Kurta Krolopa

úterý 15. října 2019,  18:00

Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Koncepty ženství a ženských figur v kontextu „Pražského kruhu“

Přednáška Anny-Dorothey Ludewig (Regensburg/Potsdam)

V kontextu pražské německé literatury se setkáváme se zvláštním zájmem o ztvárnění „židovsko-sionistické ženy“. Do těchto postav se promítají témata erotiky, sexuality i národnosti. Přednáška se bude zabývat různými texty (např. od Maxe Broda ale i jiných autorů), které jsou založeny na představě židovsko-sionistického ženství.

 E.M. Lilien: ohne Titel (1902)

Dr. phil. Anna Dorothea Ludewig je vědecká spolupracovnice na Institutu pro Východo- a Jihoevropská studia a na Centru Mosese Mendelssohna pro evropsko-židovská studia v Postupimi. Společně se Steffenem Höhne a Juliusem H. Schoepsem vydala např. svazek Max Brod (1884-1968). Die Erfindung des Prager Kreises (2016).

site design © 2008-2024  ||  drobas.info