Prager Literaturhaus
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Alle
Fotos aus dem literarischen Abend "Wenn ich einmal heimgeh..." | Fotky z literárního večera "Až jednou příjdu domů..."
Autorské čtení Anny-Dorothey Ludewig: 15. října 2019 | Autorenlesung mit Anna-Dorothea Ludewig: 15. Oktober 2019
Autorské čtení Hanse Dietera Zimmermanna: 7. října 2019 | Autorenlesung mit Hans Dieter Zimmermann: 7. Oktober 2019
Autorské čtení Gerharda Falknera: 24. září 2019 | Autorenlesung mit Gerhard Falkner: 24. September 2019
Literatura v parku | Literatur im Park
Autorské čtení Vereny Mermer: 30. července 2019 | Autorenlesung mit Verena Mermer: 30. Juli 2019
Wolfgang Sréter: Milenas Erben 17. 6. 2019
Das hungrige Krokodil | Hladový krokodýl
Knižní prezentace | Buchpräsentation: Olga
Böhmische Dörfer am anderen Ende der Welt
Přednáškový cyklus ve spolupráci s ÚGS FF UK
Německo-český literární večer / Der deutsch-tschechische Literaturabend
Křeslo pro: Petera Bechera | Der Sessel für: Peter Becher
Přednáška: Fotbal pod žlutou hvězdou | Vorlesung: Fußball unterm gelben Stern
Přednáška Jiřího Černého
Prezentace VERSschmuggel | PŘEKLADIŠTĚ
Workshop Rozvoj literatury v kontextu strategické podpory kulturních a kreativních průmyslů
Třetí pražský seminář SAŽ
Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums
Večer k 50. výročí úmrtí Maxe Broda
V dialogu s Libuší Moníkovou | Im Dialog mit Libuše Moníková
Setkání partnerů | Partnertreffen 2018
Von der Monarchie zur Republik II
Literarisch-musikalischer Abend zu Ehren Max Brods

Powered by kh_mod v0.2.3 (based on MG2 v0.5.1)
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Alle