Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Aktuálně
Přednáška
25. 10. 2016  -  18:00
     Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Vzpomínkové strategie v literatuře o odsunu/vyhnání Němců z Československa

Nucené vysídlení Němců z Československa v letech 1945-1947 patří k závažným důsledkům druhé světové války a stává se v českém i německém kulturním prostoru literárním tématem. S časovým odstupem získávají literatura a film – jako média, která upomínají na poválečné události, významnou roli. Přednáška se soustředí na přehled literatury o odsunu a rovněž na příkladovou analýzu vybraných textů.

Hosté: Václav Smyčka, Marta Škubalová
Úvod: Manfred Weinberg


Ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK a DAAD.

Přednáška proběhne v němčině.

Plakát najdete zde.
 


Vítáme říjnového stipendistu!
říjen 2016

Stipendistou Pražského literárního domu bude v období 7.10.–21.10 Henning Bleyl

©felderfilm

Henning Bleyl (*1969 v Karlsruhe) vystudoval Kulturní vědy a estetickou praxi na universitě v Hildesheimu. Během studia absolvoval dva semestry v zahraničí – v Itálii a ve Španělsku. Od roku 2001 je kulturním redaktorem deníku tageszeitung (taz nord) a působí také na několika středních školách. Za svou novinářskou činnost obdržel již několik cen, mimo jiné Publizisten preis des dbv (Cenu dbv za publicistiku).

 


Jugend schreibt!
31. 10. 2016

Gymnázium Thomase Manna a Pražský literární dům vyhlašuje soutěž v kreativním psaní v německém jazyce Jugend schreibt

Téma: Moje oblíbená pražská zákoutí

Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ

                  studenti středních škol

Podmínky soutěže


site design © 2008-2016  ||  drobas.info