Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Aktuálně
Přehled – Program v květnu a červnu 2018

     Pražský literární dům, Ječná 11, Praha 2

Milí návštěvníci Pražského literárního domu, v následujících týdnech bychom Vás chtěli pozvat na tyto pořady:

Od monarchie k republice I. – Pražští němečtí autoři a založení Československa
Úterý 29. května 2018 | 18:00 | PLD
Hosté: Viera Glosíková (PedF UK), Milan Tvrdík (PedF UK), Jan König (JČU České Budějovice)
Večer proběhne v němčině.

Prezentace knihy Cizinci či krajané?
Pondělí 4. června 2018 | 18:00 | PLD
Hosté: Michal Topor (IPSL), Tomáš Kubíček (MZK)
Akce proběhne v češtině. 
 
Apotéky s Davidovou hvězdou
Úterý 5. června 2018 | 18:00 | PLD
Hosté: Tomáš Arndt, Michal Herz
Akce proběhne v češtině.
 
Jörg Bernig: in untergegangenen reichen
Čtvrtek 7. června 2018 | 18:00 | PLD
Náš stipendista z roku 2014 bude číst ze své nové básnické sbírky in untergegangenen reichen. Verše zazní i v českém překladu Věry Koubové.
Hosté: Jörg Bernig, Věra Koubová
Čtení v němčině a češtině.

Od monarchie k republice
29.5.2018  -  18:00
     Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Srdečně Vás zveme na přednášku „Pražští němečtí autoři a založení Československa“, která je součástí našeho letošního cyklu přednášek „Od monarchie k republice“. Jedním z hlavních témat přednášky bude vztah pražských německých autorů k založení Československa. Diskutovat se bude mimo jiné o románu Das Slawenlied od spisovatele F. C. Weiskopfa.

Hosté: Viera Glosíková (PedF UK), Milan Tvrdík (PedF UK), Jan König (JČU České Budějovice)

Přednáška proběhne v němčině.

Více informací naleznete na našem Facebooku.

Plakát ke stažení zde.


Prezentace knihy Cizinci či krajané?
Pondělí 4. června 2018  -  18:00
     Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Srdečně Vás zveme na přednášku literárního historika Michala Topora a prezentaci jeho knihy Cizinci či krajané? Reflexe německojazyčných partií Čech a Moravy v textech Arneho Nováka (Brno, Moravská zemská knihovna 2017). Kniha se zaměřuje na Novákův vztah k českým, resp. moravským (a slezským) projevům německojazyčného života ve dvou chronologicky rozvíjených liniích – jednak v rámci úvodního „průřezu“, naznačujícího biografické a další zázemí a rozličné souvislosti Novákova zájmu o tyto oblasti, a následně prostřednictvím velkorysého souboru statí, recenzí, fejetonů, sloupků, glos a jiných textů, jimiž se k nim Novák v průběhu let 1899–1939 vyslovil.

Hosté: Michal Topor (IPSL), Tomáš Kubíček (MZK)

Přednáška proběhne v češtině.

 Akci naleznete i na našem facebooku.


Apotéky s Davidovou hvězdou
Úterý 5. června 2018  -  18:00
     Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Srdečně Vás zveme na přednášku Apotéky s Davidovou hvězdou, pojednávající o historii židovských lékarníků v ČSR v letech 1918 – 1945. Židé se velmi úspěšně etablovali jak v uměleckém, tak i ve vědeckém či podnikatelském světě masarykovského Československa. Přednáška se zaměří na jejich zastoupení v oblasti, které se dosud nevěnovalo mnoho pozornosti - oblast farmacie. Bude se soustředit především na majitele lékáren, farmaceuty pověřené vedením, zaměstnané farmaceuty, podnikatele ve farmacii a okrajově i vědce. Přednáška se koná ve spolupráci se Spolkem akademiků Židů.

Hosté: PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., Michal Herz

Přednáška proběhne v češtině.


Fotografie z autorského čtení na lodi

Ve středu 9. 5. 2018 se konalo tradiční česko-německé autorské čtení na lodi s panoramatem Pražského hradu.

Luise Boege, současná stipendistka Pražského literárního domu v měsících květnu a červnu, četla ze své druhé prozaické knihy Bild von der Lüge (2017). Dvojnásobný držitel Magnesie Litery a stipendista PLD z uplynulého roku Marek Šindelka představil svou knihu Únava materiálu (2016).

Večer se již tradičně konal v rámci předprogramu 24. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2018 ve spolupráci s Domem čtení Městské knihovny v Praze a Avoid Floating Gallery.

Další fotografie najdete v naší fotogalerii.


Přednáškový cyklus ve spolupráci s ÚGS FF UK
úterý 15. května 2018  -  18:00
     Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Srdečně Vás zveme na přednášku: „Auf zerklüftetem Boden“ - Pražský německý časopis Die Wahrheit (1921-1938). Jedním z témat večera bude např. otázka, jak se utvářel vztah mezi židovstvím, resp. židovskou kulturou a evropanstvím u autorů časopisu v různých fázích mezi lety 1921 až 1938.

Host: Štěpán Zbytovský (ÚGS FF UK)

Moderace: Prof. Dr. Manfred Weinberg (ÚGS FF UK)

Ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK.

Přednáška proběhne v němčině.


Vítáme stipendistku Luisu Boege
květen a červen 2018

V květnu a červnu 2018 hostí Pražský literární dům v rámci výměnného stipendijního programu německou autorku Luise Boege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (c) Tobias Neumann

Luise Boege (* 1985 ve Würzburgu) studovala literární vědu v Erfurtu a tvůrčí psaní na Německém literárním institutu v Lipsku. V r. 2015 vydala svůj románový debut Kaspers Freundin. Kniha Bild von der Lüge byla publikována v r. 2017. Její nejnovější kniha Exorzismus in Polen Die Schönheit der Wüste vyšla v lednu 2018. Ve svých textech používá Boege různé experimenátlní formy vyprávění, které poukazují na rozostřené hranice mezi jazykem a vyprávěním. Opírá se m.j. také o prostředky fantastické literatury.

Autorka získala např. ocenění Open Mike (2006), Alfred-Döblin-Stipendium (2012), stipendium zámku Wiepersdorf (2017) a stipendium LCB v Berlíně (2017). Boege žije a pracuje v Lipsku.


Česko-německý literární večer
středa 09. května 2018  -  19:00
     (A)VOID Floating Gallery | Výtoň, Praha 2

Srdečně Vás zveme na autorské čtení Luisy Boege, stipendistky Pražského literárního domu v měsících květnu a červnu.

Na již tradičním česko-německém autorském čtení s panoramatem Pražského hradu vystoupí s spolu s Luisou Boege básník a prozaik Marek Šindelka. Oba autoři se věnují jak poezii, tak próze. Luise Boege bude číst ze své druhé prozaické knihy Bild von der Lüge (2017), ve které používá různé experimentální formy vyprávění, které poukazují na rozostřené hranice mezi jazykem a vyprávěním. Marek Šindelka je dvojnásobným držitelem ceny Magnesia Litera za prózu. Velký ohlas v zahraničí sklidilo především nizozemské vydání jeho povídkového souboru Mapa Anny a anglický překlad románu Chyba.

Večer se koná v rámci předprogramu 24. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2018 ve spolupráci s Domem čtení Městské knihovny v Praze v rámci pořadů Dům čtení mimo Dům čtení a Avoid Floating Gallery.

Za podpory Saské kulturní nadace.


site design © 2008-2018  ||  drobas.info