Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Aktuálně
Fotografie: Autorské čtení s Katharinou Angus
1. prosince 2022

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 proběhlo v Pražském literárním domě autorské čtení s Katharinou Angus, naší současnou stipendistkou z Hesenska.

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii.


Fotografie: Literární večer o Hansi Natonkovi
1. prosince 2022
 
V úterý 22. listopadu 2022 proběhl v PLD literární večer věnovaný životu a dílu novináře a spisovatele Hanse Natonka. Našimi hosty byly Viera Glosíková a Steffi Böttger, která Pražskému literárnímu domu předala archivní materiály z Natonkovy pozůstalosti.
 
 
Další fotografie naleznete v naší fotogalerii.

Autorské čtení s Jindřichem Mannem
čtvrtek, 1. prosince 2022   -  19:00
     Centrum Bavaria Bohemia | Schönsee

Srdečně Vás zveme na autorské čtení scénáristy, režiséra a spisovatele Jindřicha Manna.

Autor bude číst ze svého původně německy psaného románu Prag, poste restante (2007, Rowohlt), který později vyšel i v českém přepracování (2012, Labyrint) a získal Cenu Egona Erwina Kische. Autobiograficky laděná kniha vypráví o osudech slavné německé spisovatelské rodiny Mannů. Zazní také ukázka ze sbírky novel Lední medvěd (2017) a exkluzivně rovněž z Mannova nového, ještě nevydaného románu Stříbrný kouzelník.

Večerem Vás provede ředitel PLD David Stecher. Čtení bude probíhat v němčině. Simultánní tlumočení zajištěno, překlady textů budou k dispozici.

Akce se koná v rámci projektu „Kultur ohne Grenzen – Begegnungen Bayern-Böhmen ǀ Kultura bez hranic – setkávání Čechy-Bavorsko“ ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia, Landkreisem Schwandorf a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Více informací zde.


Katedra germanistiky v PLD
30. listopadu 2022
 
V pondělí 28. listopadu 2022 navštívili Pražský literární dům v rámci výuky studenti magisterského studia z Katedry germanistiky a historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením pana Štěpána Zbytovského.
 
Po představení naší instituce, jejího vzniku, činnosti a historie panem ředitelem Davidem Stecherem se ujal slova pan Zbytovský, který svým studentům přednášel o pražské německé literatuře s důrazem na vyhledávání zdrojů v celostátních, městských a obecních archivech jednotlivých institucí. Následně se rozvinula diskuze, m.j. o tématech diplomových prací.
 
 
Studenti si rovněž prohlédli expozici v interaktivním kabinetě PLD včetně rozsáhlé knihovny a dalších materiálů. Ocenili především ucelený komplex pražské německé literatury a kartotéku s prameny k jednotlivým spisovatelům širšího Pražského kruhu. Byli přítomni i zahraniční studenti, kteří zde pobývají na programu Erasmus.

Letošní ceny festivalu Šumava Litera uděleny!
24. listopadu 2022

V sobotu 19. listopadu 2022 proběhlo ve Vimperku, který je vstupní bránou Šumavy, na galavečeru v městském kulturním středisku vyhlášení cen 8. ročníku literárního festivalu Šumava Litera s tématem „Tajemná a prokletá místa Šumavy a Bavorského lesa“. Letos byla uvedena nová struktura ocenění, kdy odborné poroty vybírají vítěze ze třech předem známých finalistů. Tento rok bylo nominováno 65 knižních titulů.

V letošním roce poprvé byla udělena Cena Šumava Litera za významný literární přínos pro česko-německo-rakouskou spolupráci. Laureátkou se stala Alena Ježková, stipendistka PLD, se svým románem Ruce houslisty (Práh), které srdečně blahopřejeme. Do užšího výběru Ceny Johanna Steinbrenera v kategorii výtvarné publikace byl nominován mimo jiné také Marek Toman společně s Janem Blažkem za knížku Odsunuté děti.
 
Festival se letos poprvé konal pod záštitou českého velvyslance v Německu Tomáše Kafky a prvního náměstka hejtmana Jihočeského kraje Františka Talíře. Do mezinárodní poroty zasedli Peter Becher, Katharina Eisch-Angus, Gerhard Hopp, Renata Jachs, Tomáš Kafka, Petr Koura a ředitel PLD David Stecher, který na svátek 17. listopadu v rámci festivalu rovněž vystoupil jako host v synagoze ve Čkyni.
 
Festival se zaměřuje na propagaci a popularizaci regionální české, bavorské a hornorakouské literatury s důrazem na území Šumavy a Bavorského lesa. Jeho cílem je podpora rozvoje přeshraniční spolupráce a přiblížení knih s tématikou Šumavy či šumavských autorů široké veřejnosti. 
 
 
Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.

Autorské čtení s Katharinou Angus
čtvrtek, 24. listopadu 2022  -  18:00
     Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Srdečně Vás zveme na autorské čtení naší současné stipendistky Kathariny Angus.

Autorka bude číst ze svého rozpracovaného románu Graphit, který se odehrává v Praze, a ze své povídkové tvorby.

Foto: © Ramune Pigagaite

Večer se uskuteční ve spolupráci s Hesenskou literární radou a s Česko-německým fondem budoucnosti.

Čtení proběhne v německém jazyce.


Hans Natonek: Eine Spurensuche
úterý, 22. listopadu 2022  -  18:00
     Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Srdečně Vás zveme na literární večer u příležitosti 130. výročí narození pražského německého spisovatele, novináře a básníka Hanse Natonka. O životě tohoto rodáka z Královských Vinohrad a jeho díle budou přednášet Steffi Böttger a Viera Glosíková. Během večera dojde k předání archiválií z Natonkovy pozůstalosti Pražskému literárnímu domu.

O Hansi Natonkovi se můžete dozvědět více v Encyklopedii Prahy 2, na které jsme se s radostí podíleli.
 
Večer se uskuteční ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti.
 
Přednáška proběhne v německém jazyce.

Dora Čechova na rezidenčním stipendiu ve Wiesbadenu
12. listopadu 2022

V rámci výměnného tvůrčího stipendijního programu jsme vyslali další stipendistku do Hesenska. Spisovatelka Dora Čechova stráví čtyři týdny na umělecké rezidenci ve Wiesbadenu. O jejích dojmech a zážitcích z pobytu si brzy budete moci přečíst na blogu.

Partnerem tohoto programu je Hesenská literární rada.


Nová stipendistka z Hesenska
9. listopadu 2022

S radostí vítáme v Pražském literárním domě naši novou stipendistku Katharinu Angus. Angus pracuje jako novinářka na volné noze a své umělecké texty publikovala v literárních časopisech a povídkových antologiích. Rezidenční pobyt u nás využije k rešerším a práci na svém prvním románu, jehož děj se odehrává v Praze.

Dlouhodobým partnerem tohoto stipendijního programu je Hesenská literární rada. Přejeme naší stipendistce inspirativní pobyt a těšíme se na její blogové příspěvky!

Přiložená fotografie s Katharinou Angus (zcela vlevo) a celým týmem PLD byla pořízena v době její stáže v Literárním domě v roce 2016.


site design © 2008-2022  ||  drobas.info