Prager Literaturhaus
stranka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vse
16.04.2009 Annelies Schwarz - Workshop na gymnáziu Na Pražačce | Workshop im Gymnasium Na Pražačce
02.04.2009 Poutníci | Die Pilger
12.-15.03.2009 Lipský knižní veletrh | Leipziger Buchmesse
10.02.2009 Ossip Schubin | "Stíny" | "Schatten"
23.-24.11.2008 Praha - Rozdělené osudy | Prag - Eine geteilte Geschichte
25.09.2008 Německé velvyslanectví: vernisáž a dětské čtení | Knetegeschichten
18.09.2008 Dětské autorské čtení | Kinderlesung
18.08.2008 - Daniel Goetsch - čtení | Autorenlesung auf einem Moldaukahn
21.07.2008 - Tripolis Praga Vernisáž | Tripolis Praga Vernissage
26.4.2008 - Johannes Urzidil a | und Ferdinand Peroutka
04.05.2008 - Zvuk psaného | Klang des Geschriebenen
31.3.2008 - Egon Erwin Kisch sympozium | Egon Erwin Kisch Symposium
01|2008 - Peter Härtling v Praze | Peter Härtling in Prag
11|2008 - Radka Denemarková - čtení | Radka Denemarková - Lesung Frankfurt am Main
10.11.2007 - Frank Walter Steinmeier v Praze | Frank Walter Steinmeier in Prag
30.10.2007 - Im Geräusch der Zeit
18.9.2007 - Figaros Lese-Café
Kaffee - Kuchen - Literatur 2007-2008
05.06.2007 - Opustíš-li mne,...| Verlässt du mich,...
02.05.2007 - Setkání tří generací | Treffen dreier Generationen
11.04.2007 - Život mezi úzkostí a nadějí | Das Leben zwischen Hoffen und Bangen
27.3.2007 - Němečtí literáti v pražském exilu po roce 1930 | Die deutschen Literaten im Prager Exil nach 1930
01.03.2007 - (Ne)známý Max Brod | (Un)bekannter Max Brod
12.6.2006 - A já vlastně nemiluju tebe | Und dabei liebe ich doch gar nicht dich

Powered by kh_mod v0.2.3 (based on MG2 v0.5.1)
stranka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vse