Prager Literaturhaus
stranka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vse
Literatura v parku/Literatur im Park | 17.9. 2023
S Hélène Leclerc o Lence Reinerové | 12.9. 2023
Literatura pod širým nebem: Alžběta Stančáková | 11.9. 2023
Literatura pod širým nebem: Dora Čechová | 4.9.2023
Festival Rokytnice zní | 18.8.2023
Festival Šalom | 4.8. 2023
Kosmopolita Michael Fürnberg | 18.7. 2023
Kafka na lodi | 3.7. 2023
Německo-český literární večer s Petrem Manteuffelem | 2.6. 2023
Autorské čtení a diskuze s Jindřichem Mannem o románu "Stříbrný kouzelník" | 1.6. 2023
Autorské čtení Prof. MUDr. Tomáše Kozáka "Nahoře už nikdo není" | 30.05. 2023
Zápisky Egona Erwina Kische o první světové válce | Die Aufzeichnungen Egon Erwin Kischs über den Ersten Weltkrieg: 18.5. 2023
Přednáška o Hansi Natonkovi | Vortrag über Hans Natonek
Německo-český literární večer s Martinou Lisou a Klárou Goldstein| 10.5. 2023
Diskuze a prezentace knihy "Praha nás přijala jako příbuzné – Rodina Mannových a Češi" | Diskussion und Buchpräsentation "Prag empfing uns als Verwandte – Die Familie Mann und die Tschechen" : 26.04. 2023
Autorské čtení s Evertem Evertsem: 20.04. 2023| Autorenlesung mit Evert Everts: 20.04. 2023
Slavnostní zahájení výstavy "Česko-německo-židovské opomíjené osobnosti": 29.03. 2023 | Eröffnungsfeier der Ausstellung "Übersehene tschechisch-deutsch-jüdische Persönlichkeiten": 29.03.2023
Odhalování busty Franze Kafky | 10.12. 2022
Autorské čtení s Jindřichem Mannem | 1.12. 2022
Autorské čtení s Katharinou Angus | 24.11.2022
Literární večer o Hansi Natonkovi | 22.11.2022
Slavnostní udílení Ceny Šumava Litera 2022
Autorské čtení se stipendistkou Petrou Häfner | 26.10.2022
Kulturní večer s autorským čtením s Michaelem G. Fritzem | 13.10. 2022

Powered by kh_mod v0.2.3 (based on MG2 v0.5.1)
stranka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vse