Prager Literaturhaus
stranka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Vse
Partnertreffen/Setkání partnerů (10 Jahre Prager Literaturhaus)
Lesung/Autorské čtení Jutta Schubert
Besuch/Návštěva Wolfgang Brandstetter
Autorenlesung/Autorské čtení Jindřich Mann
Vortrag/Přednáška Viera Glosiková: Kisch
Vortrag/Přednáška Mona Körte
Literatur im Park/Literatura v parku
Vernissage der Ausstellung Milena Jesenská: Eine Retrospektive
Návštěva/Besuch Bundesaußenminister Steinmeier
Autorenlesung/Autorské čtení Teresa Präauer
Besuch/Návštěva Michael Roth
Lesenacht in Kids Company
Vortrag: Fußball in der Prager Literatur
Večer Kafkových překladů / Abend der Kafka-Übersetzungen
Präsentation ausgewählter Werke - Prezentace Vybraných spisů - Max Brods
Autorenlesung - Autorské čtení - Jörg Bernig und Jaromír Typlt
Finale des Rezitationswettbewerbes
Autorenlesung - Autorské čtení - Eka Kevanishvili
23.1.2014 Rilke
Autorenlesung Christian Schulteisz
Prezentace knih Věry Noskové
04.12.2013 J.G. Seume
22.11.2013 Konference Das Bild des Bauern in der Belletristik
20.11.2013 Partnertreffen 2013

Powered by kh_mod v0.2.3 (based on MG2 v0.5.1)
stranka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Vse