Slavnostní zahájení výstavy "Česko-německo-židovské opomíjené osobnosti": 29.03. 2023 | Eröffnungsfeier der Ausstellung "Übersehene tschechisch-deutsch-jüdische Persönlichkeiten": 29.03.2023