Diskuze a prezentace knihy "Praha nás přijala jako příbuzné – Rodina Mannových a Češi" | Diskussion und Buchpräsentation "Prag empfing uns als Verwandte – Die Familie Mann und die Tschechen" : 26.04. 2023