Literatura na čerstvém vzduchu: Autorské čtení Petra Borkovce | Literatur an der frischen Luft: Autorenlesung mit Petr Borkovec | 3.10. 2023