Večer k 50. výročí úmrtí Maxe Broda: 10. prosince 2019 | Abend zum 50. Todestag Max Brods: 10. Dezember 2019