Hladový krokodýl: 5. června 2019 | Das hungrige Krokodil: 05. Juni 2019
Sandra Brökel představila svou knihu Das hungrige Krokodil.
Buchpräsentation: Das hungrige Krokodil mit Sandra Brökel.