Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Aktuálně
Fotografie z přednášky
25. 10. 2016  -  18.00
     Pražský literární dům

 


Představení studentských monografií
1. 11. 2016  -  18:00
     Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Přednáška představí tři studentské monografie o pražských německých autorech - Hansi Natonkovi, Egonu Erwinu Kischovi, Lence Reinerové a její přítelkyni z exilu Anně Seghersové.

Knihy Im Einzelschicksal die Weltgeschichte: Egon Erwin Kisch und seine literarischen Reportagen, "Ich träumte: ich saß in der Schule der Emigranten … " Der jüdische Schriftsteller und Journalist Hans Natonek aus Prag a „Mir hat immer die menschliche Solidarität geholfen.“ Die jüdischen Autorinnen Lenka Reinerová und Anna Seghers vznikly na základě mezinárodního projektu Pražská německá literatura v Německu a Evropě a vyšly v literárněvědné edici nakladatelství pro vědeckou literaturu Frank & Timme.

Hosté: Viera Glosíková (katedra germanistiky PedF UK), Ilse Nagelschmidt (Institut pro germanistiku, Lipská univerzita), Sina Meißgeier a Karin Polcarová (lektorky vydání)

Přednáška proběhne v němčině.

Plakát ke stažení zde.


Novinář Wenzel Jaksch (1896-1966)
3. 11. 2016  -  18:00
     Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

V letošním roce uplyne 120 let od narození a 50 let od úmrtí Wenzela Jaksche (1896–1966). U příležitosti dvojitého životního výročí posledního předsedy německé sociální demokracie v Československu se uskuteční tematický večer věnovaný výběru textů z jeho žurnalistické tvorby. Přestože politika Wenzela Jaksche stále vzbuzuje řadu kontroverzí, názory a postřehy zachycené v jeho článcích si dodnes zaslouží pozornost. Promítají se do nich životní osudy významného politika, který se musel pod tlakem historických událostí vyrovnat s množstvím výzev.

Z mladého zedníka z jižních Čech, který před první světovou válkou našel ve Vídni oporu v dělnickém hnutí, dospěl v meziválečném období na pozici redaktora stranického listu vydávaného pro německé sociální demokraty v českých zemích. Později se stal členem předsednictva Německé sociálnědemokratické strany dělnické a nakonec v roce 1938 byl zvolen jejím předsedou. V průběhu druhé světové války vystupoval v exilu jako mluvčí Němců z českých zemí, kteří nesouhlasili s podporou nacistického režimu, a publikoval komentáře k aktuální politické situaci a budoucímu vývoji. Svým usilovným angažmá se snažil zabránit plánům na vysídlení německého obyvatelstva za hranice Československa, ke kterému došlo v letech 1945–1946. Také on poté přesídlil do Západního Německa, kde se jako člen obnovené Sociálnědemokratické strany Německa zapojoval do spolkové politiky. Zároveň se však nepřestával zajímat o situaci odsunutých a byl u zrodu řady organizací, které je měly v nové zemi reprezentovat.

Hosté: Ulrich Miksch (novinář, Berlín), Thomas Oellermann (historik, Praha)

Ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung.

Přednáška proběhne v němčině.

Plakát ke stažení zde.


Přednáška
25. 10. 2016  -  18:00
     Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Vzpomínkové strategie v literatuře o odsunu/vyhnání Němců z Československa

Nucené vysídlení Němců z Československa v letech 1945-1947 patří k závažným důsledkům druhé světové války a stává se v českém i německém kulturním prostoru literárním tématem. S časovým odstupem získávají literatura a film – jako média, která upomínají na poválečné události, významnou roli. Přednáška se soustředí na přehled literatury o odsunu a rovněž na příkladovou analýzu vybraných textů.

Hosté: Václav Smyčka, Marta Škubalová
Úvod: Manfred Weinberg


Ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK a DAAD.

Přednáška proběhne v němčině.

Plakát najdete zde.
 


Vítáme říjnového stipendistu!
říjen 2016

Stipendistou Pražského literárního domu bude v období 7.10.–21.10 Henning Bleyl

©felderfilm

Henning Bleyl (*1969 v Karlsruhe) vystudoval Kulturní vědy a estetickou praxi na universitě v Hildesheimu. Během studia absolvoval dva semestry v zahraničí – v Itálii a ve Španělsku. Od roku 2001 je kulturním redaktorem deníku tageszeitung (taz nord) a působí také na několika středních školách. Za svou novinářskou činnost obdržel již několik cen, mimo jiné Publizisten preis des dbv (Cenu dbv za publicistiku).

 


Jugend schreibt!
31. 10. 2016

Gymnázium Thomase Manna a Pražský literární dům vyhlašuje soutěž v kreativním psaní v německém jazyce Jugend schreibt

Téma: Moje oblíbená pražská zákoutí

Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ

                  studenti středních škol

Podmínky soutěže


site design © 2008-2016  ||  drobas.info