Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde

Naši partneři

   Hlavní partneři

Česko-německý fond budoucnosti – hlavní partner stipendijních programů udělovaných autorům ze SRN od roku 2009 a v rámci Programu na podporu rozvoje organizací v oblasti česko-německé výměny

Hlavní město Praha – přispívá na aktivity Pražského literárního domu prostřednictvím grantů, podporuje výměnné pobyty spisovatelů. Finančně podpořilo realizaci pamětní desky R. M. Rilka.  

MK ČR – prostřednictvím grantů podporuje kulturní program Pražského literárního domu.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo – je dlouholetým podporovatelem činnosti PLD.

 
   Partneři

Giese & Partner – Finančně podporuje činnost Pražského literárního domu od roku 2009.

ŠKO-ENERGO – výrazně podporuje recitační soutěž  v německém jazyce již od jejího vzniku.

Nadace Roberta Bosche – je prvním podporovatelem PLD, v letech 2006–2011 významně finančně přispěla na jeho institucionální rozvoj. Nadto v letech 2012 - 2015 podpořila významně stipendijní program PLD.

Sberbank, dříve Volksbank – finančně přispěla na zřízení Kabinetu pražské německé literatury, v roce 2013 významně podpořila Recitační soutěž pořádanou Pražským literárním domem.

Pražská energetika, a.s. - každoročně podporuje Recitační soutěž v německém jazyce 

Auditorzajišťuje poradenství ve finančních otázkách a vedení účetnictví.

Felix a spol. – právně zastupuje Pražský literární dům v České republice a poskytuje právní poradenství.

   Mediální partneři

Donath Business Media – spolupráce s mezinárodní firmou v oblasti PR a monitoringu českých médií.

Český rozhlas – od roku 2018 je Český rozhlas naším mediálním partnerem na základě Deklarace o spolupráci

Art-D – grafický ateliér zajišťuje grafické práce a vytváření profesionální corporate identity Pražského literárního domu.

prag aktuell – německojazyčný portál o České republice, který pravidelně informuje o aktivitách Pražského literárního domu.

Tschechien Online – německojazyčný portál o České republice, společně s Prag aktuell publikuje blog stipendistů Pražského literárního domu.

interprace.cz – česko-německý pracovní portál je partnerem PLD od roku 2017.

Literární noviny  – dlouholetý partner PLD, podpora propagace akcí. 

iLiteratura.cz – internetový literární magazín je mediálním partnerem od roku 2010.

 
  
   Náš velký dík patří:

Katharině Holzheuer, která Pražskému literárnímu domu darovala rozsáhlou unikátní sbírku knih německy píšících autorů z českých zemí,

Manželům Bachmannovým, kteří poskytli úžasné vybavení do ateliéru pro spisovatele,

Jakobu Lemke, který věnoval pianino a kancelářské vybavení,

Helmutu Hellmessenovi, který Pražskému literárnímu domu věnoval své litografie inspirované Meyrinkovým Golemem,
 
Axelu Sundovi, který Pražskému literárnímu domu věnoval část své obsáhlé knihovny.

 
  V minulosti nás podpořili:

Nadace Brücke/Most – od roku 2004 do března 2008 bezplatně poskytovala technické a kancelářské zázemí PLD, čímž významně podpořila činnost Pražského literárního domu. Spoluorganizovala též literární večery v SRN a zprostředkovala kontakty a informace o projektu dále do zahraničí (www.tschechien-portal.de).

Česká spořitelna – podpořila realizaci výstavy Klang des Geschriebenen a poskytla finanční prostředky na stavební úpravy sídla Pražského literárního domu v Ječné 11.

Raiffeisen Leasing Real Estate, s r.o. – finančně podpořil dílčí projekty Pražského literárního domu.

Robert Bosch odbytová s.r.o. finančně podpořila Pražský literární dům.

Škoda Auto s r.o. – věnovala technické vybavení.

Vienna International – poskytla ubytování v pětihvězdičkovém hotelu Angelo i Anděls.

Pražská plynárenská, a.s.

E.ON – E.ON jako jeden z hlavních partnerů finančně podpořil činnost Pražského literárního domu v letech 2007 - 2017.

 

site design © 2008-2019  ||  drobas.info