Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Prezentace knihy Václava Petrboka

22.ledna 2013,  19:00 hod.

Pražský literární dům

PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. (nar.1972) pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Intenzivně se zabývá česko-německými kulturními a literárními vztahy a literaturou 19. století. Je autorem několika desítek hesel v Lexikonu české literatury do r. 1945, edičně připravil mj. díla J. Mühlbergera, F. Palackého, A. Sticha a J. Urzidila. V současné době připravuje rozsáhlejší práci o česko-německé dvojjazyčnosti jako literárním fenoménu v 19. stol.
site design © 2008-2024  ||  drobas.info