Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde

 

Nadační fond

      Poslání

Nadační fond byl založen v roce 2004 za účelem zřízení literárního domu, kterým by Praha získala kulturní středisko dokumentující jedinečný fenomén česko-německo-židovského kulturního soužití a jehož zpřístupnění veřejnosti dosud chybí. Jeho iniciátory byli poslední německy píšící pražská autorka Lenka Reinerová, velvyslanec v.v. František Černý a předseda společnosti Franze Kafky Kurt Krolop.

      Cíle

  • shromažďovat a všemi dostupnými prostředky rozšiřovat poznatky o životě a dílech německy píšících autorů z různých oblastí dnešní ČR, se zvláštním zřetelem na tzv. "pražský kruh"
  • organizovat kulturní a vzdělávací akce, výstavy, besedy, autorská čtení, odborné přednášky, konference s českou i zahraniční účastí

  • shromažďovat dokumenty a svazky a rozšířit tématickou knihovnu

  • vydávat odborné publikace a tiskové materiály

  • zorganizovat a vybudovat kruh přátel a partnerů Pražského literárního domu s pravidelnými setkáními

  • informovat o vzájemném překládání českých a německých literárních děl

  • podporovat poznávání a studium historie německo jazyčné menšiny na území dnešní České republiky

  • šířit osvětu a informace o dílech, která vznikla v německém jazyce na našem území, o životě a práci jejich tvůrců, zejména s ohledem na rozvíjení myšlenek evropské spolupráce, upevňování dobrých sousedských vztahů, překonávání projevů nacionálních egoismů, xenofobie a národnostní a rasové diskriminace

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2022

site design © 2008-2024  ||  drobas.info