Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde

O nás

Pražský literární dům autorů německého jazyka

"Nikoliv kavárna nad Prahou, nýbrž literární dům pro zájemce a příznivce kdysi věhlasného pražského kruhu, který tvořili Franz Kafka, Max Brod, Egon Erwin Kisch a další zdejší autoři německého jazyka, a zároveň vhodné místo pro setkání přátel soudobé pražské literatury."

Lenka Reinerová o založení nadačního fondu

  • Nadační fond - základní myšlenkou je vytvořit literární dům, který Praha dosud nemá a který bude domácí i zahraniční veřejnosti zpřístupňovat literaturu autorů německého jazyka, kteří žili a tvořili na území dnešní ČR či odtud pocházejí. Nadační fond chce tímto způsobem přispět k harmonickému soužití jednotlivých národních kultur v Evropě.

  • Cesta k oživení multikulturního prostředí na území Prahy a ČR a připomenutí dědictví německy psané literatury na českém území. Sem patří nejen Franz Kafka, ale i další známí a mezinárodně uznávaní autoři jako jsou Max Brod, Franz Werfel, Egon Erwin Kisch a Rainer Maria Rilke. Kulturní život v českých zemích reprezentují i další méně známí spisovatelé Kafkovy doby – Johannes Urzidil, Josef Mühlberger, Rudolf Fuchs, Paul Leppin a další. Poválečné období je pak spjato s těmito autory: Libuše Moníková, Jiří Gruša, Jan Faktor, Alena Wagnerová, Michael Stavaric aj.

  • Nabízíme literární a diskusní večery, které se těší zájmu publika všech věkových kategorií. Návštěvníci se setkávají nejen se současnými německy píšícími autory, jejichž kořeny sahají do českých zemí, ale i dalšími známými zahraničními autory. 
  • Rezidenční stipendia jsou udělována jednou ročně jak domácím spisovatelům, tak i zahraničním autorům. Pravidelné výměny spisovatelů mají podporovat hranice přesahující dialog a oživení multikulturní tradice Prahy a zároveň spisovatele podpořit v jejich tvůrčí činnosti. V dalším období je plánováno rozšíření výměnných pobytů i do jiných zemí.

  • Cílem projektu Kulturní krajina je vytvoření přehledu institucí, které se zabývají německou literaturou a kulturou z českých zemí na území České republiky, ale také v dalších zemích. Výstupem je interaktivní internetová mapa, ve které návštěvník najde všechny potřebné informace.
  • Knihovna Pražského literárního domu je nejucelenější sbírkou svého druhu v ČR, která je uchovávána na jednom místě. Čtenářům je k dispozici přes 2500 svazků primární a sekundární literatury k tématu Pražská německá literatura.

  • Pražský literární dům je tu pro všechny, kterým není literatura lhostejná: studenty, profesory, zájemce ze zahraničí, germanisty, milovníky literatury. Pro všechny, kterých se toto téma osobně týká: pro ty, kteří hledají své kořeny, německojazyčné obyvatele Prahy, umělce, překladatele, vydavatele, odborníky. Pro všechny, kterým záleží na kulturním dědictví naší společnosti: firemní a individuální dárce, státní instituce, neziskové organizace, zástupce politických stran, velvyslanectví a média.
  • Dotknout se literatury je mottem pro vytvoření interaktivní výstavy o pražské německé literatuře, kde se každý návštěvník může stát svým vlastním průvodcem a přímo pracovat s vystavovanými materiály.


 

site design © 2008-2024  ||  drobas.info