Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde

Podpořte nás

Pražský literární dům je česko-německý projekt, který díky finančním a jiným příspěvkům našich partnerů a individuálních dárců nabývá konkrétní podoby. Pražský literární dům sídlí v dočasných prostorách v centru Prahy, ale shání jiné a větší prostory, kde by mohl prezentovat a provozovat knihovnu se specializovaným fondem, ale také své kulturní akce.

Akce pořádané Pražským literárním domem jsou charakteristické multikulturním prostředím. U návštěvníků se těší pozitivní reakci. Informace o těchto akcích se pravidelně objevují v českých i zahraničních médiích. K pořádání ještě více atraktivních akcí navazuje Pražský literární dům spolupráci s dalšími českými a zahraničními institucemi.

Pražský literární dům je zaměřen na široké spektrum cílových skupin – od laické veřejnosti přes studenty germanistik a lidi s odborným zaměřením až po turistické návštěvníky Prahy.

Protože jsme neziskovou organizací, naše činnost závisí na dárcích a partnerech. Proto rádi uvítáme Vás, kteří chápete význam tohoto atraktivního projektu, zaměřeného na kulturní obohacení naší společné Evropy. Vaše příspěvky budou efektivně využity k realizaci projektu, rozšíření tematické knihovny a k rozšíření nabídky kulturních a vzdělávacích akcí.

Děkujeme všem našim sponzorům a individuálním dárcům!

Individuální dárci:
Katherina Holzheuer - darovala obsáhlou sbírku knih pražských německy píšících autorů
Jutta Lippe
Brunhilde Riedler

Jak nás podpořit?

      Bankovní spojení:             

       J&T BANKA, a.s.
      
Pobřežní 297/14 | 186 00 Praha 8
       Konto CZK: 0002092180/5800
       Konto EUR: 2500014686,
BLZ: 5800
       IBAN EUR: CZ44 5800 0000 0025 0001 4686
       SWIFT (BIC): JTBPCZPP

                    site design © 2008-2024  ||  drobas.info