Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde

Naši partneři

   Hlavní partneři

Česko-německý fond budoucnosti – hlavní partner stipendijních programů udělovaných autorům ze SRN od roku 2009 a v rámci Programu na podporu rozvoje organizací v oblasti česko-německé výměny

Hlavní město Praha – přispívá na aktivity Pražského literárního domu prostřednictvím grantů, podporuje výměnné pobyty spisovatelů. Finančně podpořilo realizaci pamětní desky R. M. Rilka.  

MK ČR – prostřednictvím grantů podporuje kulturní program a činnost Pražského literárního domu.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo – je dlouholetým podporovatelem činnosti PLD.

 
   Partneři

Giese & Partner – Finančně podporuje činnost Pražského literárního domu od roku 2009.

Nadace Sekyra Foundation – Podporuje činnost Pražského literárního domu.

Kolektory Praha a. s. – Podporují činnost Pražského literárního domu.

Nadace Roberta Bosche – je prvním podporovatelem PLD, v letech 2006–2011 významně finančně přispěla na jeho institucionální rozvoj. Nadto v letech 2012 - 2015 podpořila významně stipendijní program PLD.

Sberbank, dříve Volksbank – finančně přispěla na zřízení Kabinetu pražské německé literatury, v roce 2013 významně podpořila Recitační soutěž pořádanou Pražským literárním domem.

Pražská energetika, a.s. - Je naším dlouhodobým partnerem, který každoročně podporuje Recitační soutěž v německém jazyce. Podporuje též open-air festival Literatura v parku.

Auditorzajišťuje poradenství ve finančních otázkách a vedení účetnictví.

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o. – právně zastupuje Pražský literární dům v České republice a poskytuje právní poradenství.

J&T Banka – poskytla a poskytuje vždy nezištnou pomoc a podporuje činnost Pražského literárního domu.

Fetters management s. r. o. – podporuje činnost Pražského literárního domu.

 

   Mediální partneři

Donath Business Media – spolupráce s mezinárodní firmou v oblasti PR a monitoringu českých médií.

Český rozhlas – od roku 2018 je Český rozhlas naším mediálním partnerem na základě Deklarace o spolupráci

Art-D – grafický ateliér zajišťuje grafické práce a vytváření profesionální corporate identity Pražského literárního domu.

prag aktuell – německojazyčný portál o České republice, který pravidelně informuje o aktivitách Pražského literárního domu.

Tschechien Online – německojazyčný portál o České republice, společně s Prag aktuell publikuje blog stipendistů Pražského literárního domu.

interprace.cz – česko-německý pracovní portál je partnerem PLD od roku 2017.

Literární noviny  – dlouholetý partner PLD, podpora propagace akcí. 

iLiteratura.cz – internetový literární magazín je mediálním partnerem od roku 2010.

 
  
   Náš velký dík patří:

Katharině Holzheuer, která Pražskému literárnímu domu darovala rozsáhlou unikátní sbírku knih německy píšících autorů z českých zemí,

manželům Bachmannovým, kteří poskytli úžasné vybavení do ateliéru pro spisovatele,

Jakobu Lemke, který věnoval pianino a kancelářské vybavení,

Helmutu Hellmessenovi, který Pražskému literárnímu domu věnoval své litografie inspirované Meyrinkovým Golemem,
 
Axelu Sundovi, který Pražskému literárnímu domu věnoval část své obsáhlé knihovny.
 
Hartmutu Holzapfelovi, který Pražskému literárnímu domu daroval velkou část své osobní knihovny a výrazně tak přispěl k obohacení knižního fondu PLD. 
 
Michaelu Fürnbergovi, který je vždy připraven podat Pražskému literárnímu domu pomocnou ruku.
 
rodině sochaře Jiřího Fürsta, která Pražskému literárnímu domu laskavě darovala bustu Arnošta Lustiga.
 
Wilfredu Jonckheere, který Pražskému literárnímu domu velkoryse věnoval svou korespondenci s Johannesem Urzidilem.

 
  V minulosti nás podpořili:

Nadace Brücke/Most – od roku 2004 do března 2008 bezplatně poskytovala technické a kancelářské zázemí PLD, čímž významně podpořila činnost Pražského literárního domu. Spoluorganizovala též literární večery v SRN a zprostředkovala kontakty a informace o projektu dále do zahraničí (www.tschechien-portal.de).

Česká spořitelna – podpořila realizaci výstavy Klang des Geschriebenen a poskytla finanční prostředky na stavební úpravy sídla Pražského literárního domu v Ječné 11.

Raiffeisen Leasing Real Estate, s r.o. – finančně podpořil dílčí projekty Pražského literárního domu.

Robert Bosch odbytová s.r.o. finančně podpořila Pražský literární dům.

Škoda Auto s r.o. – věnovala technické vybavení.

Vienna International – poskytla ubytování v pětihvězdičkovém hotelu Angelo i Anděls.

Pražská plynárenská, a.s.

E.ON – E.ON jako jeden z hlavních partnerů finančně podpořil činnost Pražského literárního domu v letech 2007 - 2017 a v roce 2020.

ŠKO-ENERGO – Finančně podpořilo činnost Pražského literárního domu v letech 2013 - 2019.

 

 Dlouhodobě pro nás fotí: Tomáš Roček

site design © 2008-2024  ||  drobas.info