Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde

  O knihovně

Knihovna je součástí nadačního fondu Pražský literární dům a nabízí německy psanou literaturu z českých zemí. Jejím hlavním těžištěm je tzv. pražská německá literatura. Jejími nejvýznamnějšími představiteli jsou Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Max Brod, Egon Erwin Kisch, Johannes Urzidil a další. Pražský literární dům a jeho knihovna by se chtěly stát místem setkávání, diskusí, odborné i vědecké práce v oblasti německého písemnictví v českých zemích.

Základ knihovny je velkorysým darem paní Katheriny Holzheuer z německého Gerbrunnu, která od roku 1981 shromažďovala tuto literaturu. Svou sbírku se pak rozhodla věnovat paní Lence Reinerové v roce 2005, tedy rok po vzniku nadačního fondu.

V roce 2015 se sbírka rozšířila díky velkorysému knižnímu daru od pana Axela Sunda z Výmaru.

Nejnovější přírůstek našeho knižního fondu představuje laskavý dar od pana Hartmuta Holzapfela, který v roce 2022 věnoval Literárnímu domu velkou část své soukromé knihovny.
 
Náš dík patří rovněž paní Steffi Böttger, která nám věnovala svou sbírku materiálů k životu a dílu Hanse Natonka, a panu Wilfredu Jonckheere, který se Literárnímu domu rozhodl darovat svou velice cennou korespondenci s Johannesem Urzidilem.

Knihovna Pražského literárního domu je prozatím nejucelenějším souborem české literatury německého jazyka 19. a 20. století v České republice, který je uchováván na jednom místě. V jejím katalogu lze nalézt téměř kompletní texty významných autorů německého jazyka z českých zemí (Max Brod, Franz Kafka, Franz Werfel, Rainer Maria Rilke, Ernst Weiß, Egon Erwin Kisch). Obsahuje také další díla méně známých autorů - Willy Haas, Leo Perutz, Erwin Quido Kolbenheyer, Paul Kornfeld, Leopold Kompert, Fritz Mauthner, Josef Mühlberger, Hugo Salus, Ernst Sommer, Karl Heinz Strobl, Hermann Ungar, Hans Watzlik, Ludwig Winder.

V srpnu 2007 získala knihovna PLH statut základní knihovny se specializovaným knižním fondem. Aktuálně obsahuje přes 2750 svazků knih. Protože je sbírka velmi ojedinělá, je možná pouze prezenční výpůjčka.

Prosíme předem o domluvu telefonicky nebo e-mailem.

Prof. Ph.Dr. Milan Tvrdík, CSc. o Knihovně Pražského literárního domu

Katherina Holzheuer - Jak vznikla má sbírka

 

 

site design © 2008-2024  ||  drobas.info