Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Sympozium Otokar Fischer

20.05.-22.05.2013


20. – 22. května 2013 se na půdě Filozofické fakulty UK a pražského Rakouského kulturního uskuteční sympozium, jež má po letech překvapivého vakua zhodnotit a nově osvětlit působení a odkaz Otokara Fischera, mnohostranného intelektuála a umělce. Příspěvky budou věnovány mimo jiné nejednoznačnostem Fischerovy národní totožnosti, napětí mezi rodným židovstvím a zvolenou českou cestou a také možnostem, jež umělci a intelektuálovi Fischerovi skýtaly horizonty německého písemnictví a kulturního života. Přednášející se ovšem zaměří i na Fischerův význam zprostředkovatelský – ať v roli vykladače či překladatele. Řada příspěvků se bude zabývat teoretickými otázkami Fischerovy bohemistické, germanistické i obecně filologické činnosti, jejich inspiračními zdroji a širšími souvislostmi. Speciální pozornost bude upřena také k Fischerovi jako člověku politickému – komentátorovi i aktérovi dění v dobovém veřejném prostoru. Můžete se těšit také na příspěvěk Barbory Šrámkové, vedoucí programového oddělení Pražského literárního domu.

Setkání, připravené Ústavem germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Institutem pro studium literatury (Praha) a Institutem německé a nizozemské filologie Freie Universität Berlin, je určeno odborné i laické veřejnosti. Jednacími jazyky konference budou čeština a němčina (zajištěno je simultánní tlumočení v obou směrech).

Aktuální program a další informace na: http://fischer-symposium.webnode.cz


site design © 2008-2024  ||  drobas.info