Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Rainer Maria Rilke

23.1.2014,  18:00

Pražský literární dům - Ječná 11


Rainer Maria Rilke:

Neboť hvězd skákalo nespočet / Denn es sprangen Sterne ungezählt

výbor z díla R. M. Rilka – svazek I

První díl zamýšleného trojsvazkového výboru z díla pražského rodáka a klasika moderní poezie 20. století přináší básně z autorovy pozůstalosti. Jedná se o texty pocházející z jeho zralého období, které sám básník nezařadil do žádné sbírky, a byly publikovány pouze časopisecky, případně v antologiích. Z těchto básní, jež plně reprezentují bohatou tematickou a výrazovou paletu jeho pozdní tvorby, bylo doposud do češtiny přeloženo jen nemnoho a tuto citelnou mezeru se pokouší zacelit tento svazek. Zrcadlové dvojjazyčné vydání má umožnit českému čtenáři poznat zvláštnosti autorské poetiky, jak v originále, tak v překladu, a tím plněji uchopit komplexní celek významného lyrického díla. Překlad Miloš Kučera a úvodní studie Viera Glosiková.

320 stran, V8, formát 165×180, cena 345 Kč, vydal Labyrint v květnu 2013

ISBN 978-80-87260-47-0

 

Tichý doprovod a jiné prózy

výbor z díla R. M. Rilka – svazek II

Druhý svazek výboru z díla Rainera Marii Rilka (1875–1926) se zaměřuje na jeho rozsáhlou ranou prozaickou tvorbu. Českého čtenáře může v této souvislosti zaujmout, nakolik jsou tyto prózy ještě spojeny s atmosférou a literárním milieu autorovy rodné Prahy. Mezi povídkami a povídkovými skicami, které dokládají nevšední zralost Rilkova literárního talentu, se zároveň objevuje řada unikátních textů, jež byly tiskem německy vydány teprve po roce 1996 a v českém překladu Milana Tvrdíka a Viery Glosíkové vycházejí vůbec poprvé. Editorkou vydání stejně jako v prvním svazku je Viera Glosíková, která je rovněž autorkou úvodní studie.

344 stran, V8, formát 165×180, cena 345 Kč, vydal Labyrint v lednu 2014

ISBN 978-80-87260-48-7

site design © 2008-2024  ||  drobas.info