Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Tripolis Praga - Pražská moderna kolem roku 1900

15.07.-28.08.2008,  út-ne, 10:00-18:00

Věž Novoměstské radnice, Vodičkova 1, Praha 2

Výstavu "Tripolis Praha - Pražská moderna kolem roku 1900" je možno vidět od 15. července do 28. srpna 2008 ve věži Novoměstské radnice.

Otevírací doba
: úterý až neděle, od 10 do 18 hodin.

Vstupné: 40,-/20,- Kč (vč. prohlídky věže)

Vernisáž výstavy s prohlídkou Novoměstské radnice 21.7.2008 v 18 hodin. Vernisáž zahájí zástupce Saského státního ministerstva vnitra, germanistka Dr. Viera Glosíková, zástupce Židovské obce a ředitelka Pražského literárního domu Lucie Černohousová.

O výstavě

Kolem roku 1900 se Praha rozvinula v moderní velkoměsto střední Evropy. Po asanaci židovského ghetta vznikly na Starém Městě nové reprezentativní výškové budovy a ulice po vzoru pařížských bulvárů. Pražští umělci, hudebníci a spisovatelé se připojili k evropské moderně. Městu postupně výrazněji dominoval český živel, pražská německá komunita však představovala stále silnou tradiční vrstvu s bohatou kulturní činností a zvláště pražská německá literatura dosáhla v této době svého vrcholu. Zároveň se však ve stejné době dostávali ke slovu stále více i pražští Židé. Výstava Tripolis Praga je první výstavou, která klade důraz na rovnocennou prezentaci a vzájemné prolínání všech tří zmíněných součástí této jedinečné evropské kulturní tradice – tj. české, německé a židovské Prahy.

Tripolis Praga je putovní výstava. Slavnostně otevřena byla v květnu roku 2001 v Drážďanech. Následně ji měli možnost shlédnout návštěvníci v Lipsku, Chemnitz, Liberci a Olomouci.
Od začátku samozřejmě autoři výstavy chtěli expozici představit v Praze, městě, o kterém hovoří. Praha však o výstavu zájem nejevila a až teprve nyní se tento záměr podařilo naplnit Pražskému literárnímu domu a představit ji zde české i zahraniční veřejnosti.

Odborníky je tato výstava hodnocena jako jedna z nejlepších a nejkomplexnějších výstav k tematice pražské umělecké moderny. Návštěvník se dozví více o známých i méně známých spisovatelích, hudebnících, malířích, ale také o politicích a vědcích.

Po Praze bude Tripolis Praga prezentovat jedinečné kulturní dědictví česko-německo-židovského soužití v rámci evropského předsednictví České republiky v Českém centru ve španělském Madridu.


Autoři výstavy: Prof. Dr. Walter Schmitz a Prof. Dr. Ludger Udolph ze Středo­evropského centra Technické univerzity v Drážďanech

Pořádá: Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci se Středo­evropským centrem Technické univerzity v Drážďanech a Novoměstskou radnicí Praha.

Za podporu děkujeme
Saskému státnímu ministerstvu vnitra
Česko-německému fondu budoucnosti
Velvyslanectví SRN v Praze 
Úřadu městské části Prahy 2
Magistrátu hlavního města Prahyfotky z akce:
 
 
 

více fotek


site design © 2008-2024  ||  drobas.info