Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Program

Duben 2015


 
22. 4. Kafkův Proces novým úhlem pohledu, 17:30
 
Slavnému románu Proces od Františka Kafky se již dostalo mnoha interpretací. Autorka, rodačka z Prahy, jde po stopách hlavní osoby románu Josefa K. a ukazuje, že mnohá místa, popsaná v Kafkově Procesu, jsou ješte dnes v Praze k nalezení. Když je ale možné přisoudit místopis – a nejen ten – jednoznačně městu Praze, tak by se tato okolnost současně vstahovala na celý Kafkův román. Jiné město, které by se tak silně podobalo Praze, prostě neexistuje…
 
Hosté: Marie Vachenauer, Jan Fingerland

Místo konání: PLD, Ječná 11, Prag 2

Plakát ke stažení zde.

     


21. 4. Přednáška o překladech Friedricha Adlera, 18:00
 
Pokračování cyklu pořádaného v rámci spolupráce s Ústavem germanistiky FF UK se zaměří na život a působení Friedricha Adlera (1857 - 1938), především na Adlerovy překlady z češtiny (např. j. Vrchlického, A. Klášterského, P. Bezruče aj.) a jejich recepci v německojazyčném i českojazyčném prostředí.
 
Host: Václav Petrbok
Místo konání: PLD, Ječná 11, Prag 2

Plakát ke stažení zde.
 

 
13. 4. In memoriam Paul Leppin (1878-1945), 18:00 

U příležitosti sedmdesátého výročí úmrtí Paula Leppina, významného pražského německého spisovatele, básníka a jednoho z nejznámějších zástupců "Jarní generace", pořádá PLD literární vzpomínkový večer. 

Praha zůstala pro Leppina vždy "hlubokým zážitkem", on sám publikoval německy i česky, a proto tento večer zazní v Leppinově rodném městě jeho lyrika, próza i esej v obou jazycích (z toho dva texty poprvé v překladu), v podání vyučujících i studentů Ústavu germánských studií. Úvod do života a díla Paula Leppina připravila Julia Hadwiger. 
 
Hosté: Simona Czielová, Julia Hadwiger, Anna Mayr, Jiří Starý, Julie Strnadová, Marta Škubalová, Milan Tvrdík, Manfred Weinberg, Štěpán Zbytovský

Místo konání: PLD, Ječná 11, Prag 2

Akce se koná ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK. 

site design © 2008-2024  ||  drobas.info