Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Max Brod: 10 + 2

19. 10. 2015,  19:00

Maiselova synagoga | Maiselova 10, Praha 1


Desetisvazková edice vybraných spisů Maxe Broda, která vycházela v německém nakladatelství Wallstein v letech 2013-2015 v edici Hanse-Gerda Kocha a Hanse Dietera Zimmermanna, bude rozšířena o další dva svazky.

Literární dílo Maxe Broda, který byl svého času literární celebritou, dnes není příliš známé, a právě proto přichází nakladatelství Wallstein s edicí Vybraných spisů Maxe Broda, která představí Brodovu tvorbu od raných pražských próz z období před první světovou válkou po zralé romány napsané v Izraeli. Nechybí ani výbor esejí o umění, biografie Heinricha Heina či pozoruhodný román o Ježíšovi Der Meister. Neméně zajímavé budou i dva svazky, které vyjdou jako „přídavek“, jeden přinese Brodovu téměř neznámou tvorbu básnickou a dramatickou, ten druhý naopak reedici stěžejního díla o pražské německé literatuře Der Prager Kreis (česky Pražský kruh, 1993). Rozhovor o práci na této dvanáctisvazkové edici doplní ukázky z Brodových textů.

Večer se bude odehrávat v němčině, tlumočení do češtiny zajištěno.

Ve spolupráci z Židovským muzeem v Praze.

Hosté: Hans Dieter Zimmermann, Barbora Šrámková

site design © 2008-2024  ||  drobas.info