Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Recitační soutěž v německém jazyce 2016

I v letošním školním roce vyhlašuje Pražský literární dům autorů německého jazyka již 6. ročník celostátní recitační soutěže v německém jazyce pro žáky a studenty základních a středních škol. Tak jako každoročně je soutěž rozdělena do sedmi kategorií:

Mateřský jazyk němčina
 
I. 7 - 9 let
II. 10 - 13 let
III. 14 - 18 let
 
Němčina jako cizí jazyk
 
IV. 7 - 9 let
V. 10 - 13 let
VI. 14 - 18 let
 
Hudební interpretace literárního textu
 
pro obě jazykové skupiny
VII. 7 - 18 let

Podmínky

 - volba textu je zcela volná, jedinou podmínkou je německý jazyk
 - délka příspěvku max. 3 minuty
 - přihlášení formou formuláře a přiloženého DVD obsahujícího příspěvek

Účinkující, jejichž příspěvky projdou výběrem prvního kola (posouzení poroty), budou pozváni na galafinále v Praze.

Termín uzávěrky přihlášek je 15. 3. 2016. Galafinále je plánováno na duben 2016.

Přihlášky lze:
- doručit osobně do Pražského literárního domu -
Ječná 11, 120 00 Praha 2
- zaslat poštou - Ječná 11, 120 00 Praha 2
- zaslat elektronicky - e-mailem na adresu
info@prager-literaturhaus.com nebo pomocí webu
(Dropbox, Google Drive, Úschovna, file2send, droppy.ch, atd.)

site design © 2008-2024  ||  drobas.info