Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Vermittlungsversuche tschechischer Literatur

19. 04. 2016,  18:00

Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Přednáška se bude věnovat tématu zprostředkování české moderny v německých literárních časopisech přelomu 19. a 20. století.
Raná česká literární moderna manifestovala svoji mezinárodnost ve vlastních časopisech, polemikách, recenzích i vlastních dílech, překladech nebo edicích, její představitelé navazovali cíleně osobní nadnárodní vztahy a přátelství. Pro začlenění do evropských uměleckých hnutí bylo pro malou literaturu klíčové prostředkování v cizích jazycích, ať již formou překladu nebo článků. Jako nejbližší modernistická centra byla znovu objevována Vídeň, Berlín nebo Mnichov, nutně byla redefinována otázka česko-německých literárních a kulturních vztahů, většinou v opozici proti politickým a ideologickým rozdělením, požadavkům, manipulacím. Přednáška představuje některé výsledky a otázky dlouhodobějšího výzkumu. Soustředí se na role dvou nejdůležitějších zprostředkovatelských instancí – literárních (většinou berlínských) časopisů Die Gesellschaft, Aus fremden Zungen, Monatsschrift für neue Literatur und Kunst, Das literarische Echo a prostředníků/prostřednic, kteří na přelomu století tvořili sociálně, kulturně a etnicky heterogenní skupinu. Na vybraných příkladech (J. Vrchlický, R. M. Rilke, Jung-Prag...) budou osvětleny často spletité předpoklady a motivace jednotlivých zprostředkovatelských pokusů, jejich působení na nový kontext a vliv na česko-německé/německo-české literární vztahy v českých zemích, resp. na ose Praha – Vídeň.

Host: Lucie Merhautová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Ve spolupráci s UGS FF UK.

Přednáška proběhne v němčině.

Plakat najdete zde.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info