Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Protiněmecká ideologie v próze a publicistice

6. 6. 2016,  18:00

Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Hranice mezi uměleckou prózou a politickou publicistikou není u Jakuba Arbesa tak zřetelná jako u jiných autorů jeho generace. Arbes je i při tak rozsáhlém díle beletristickém spíše novinář, čímž se nevyznačuje pouze jeho vidění společenské reality, nýbrž i typ obrazivosti a slovník velmi charakteristický pro tehdejší žurnalistiku.

Začteme-li se do jeho romanet, krátkých próz „s tajemstvím“, jež byly namnoze publikovány na pokračování v novinách, neubráníme se dojmu, že expresivita výrazu v nich předčí obsah. Autor své příběhy koncipoval jako rozvinuté senzační zprávy se špatným koncem a racionálním vysvětlením záhady, v barvitém líčení komplikované jen pro udržení čtenářovy pozornosti. Vzrušující atmosférou, důvtipem a konvenčně emotivní volbou výraziva korespondují s politickými články a národovecky laděnými rozpravami, jež Arbes po odchodu z Grégrových Národních listů nabízel se střídavým úspěchem různým českým periodikům a jež se dočkaly knižního vydání až v roce 1946 pod souborným názvem „Němci v Čechách“.

Host: Jan Hloušek

Akce proběhne v češtině.

Plakát ke stažení najdete zde.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info