Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Čtení na německém velvyslanectví v Praze

25.09.2008,  17:00

Velvyslanectví Spolkové rep.Německo, Vlašská 19

Dne 25. 9. 2008 v 17 hod. se v budově Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze pod záštitou Ully Elfenkämperové, manželky německého velvyslance, uskuteční vernisáž kreseb a čtení z knihy dětských autorů Knetegeschichten - wie wäre es wenn…

Projekt Knetegeschichten iniciovalo občanské sdružení žáků Základní školy s rozšířenou výukou německého jazyka „Jo-Yo“ ve spolupráci se sdružením Mehrweg Leipzig. Během dvou let psalo přes 160 zdravých i telěsně postižených dětí v Praze a Lipsku povídky. Nejlepší práce vybrala mezinárodní porota a jejich dětští autoři se sešli na společné akci tzv. víkendové dílně. Při ní děti modelovaly, malovaly kulisy ke svým povídkám, navzájem si je předčítaly a navázaly mnohá přátelství. První „dílna“ se konala v květnu 2006 v Lipsku a druhá v dubnu 2007 v Praze za podpory Goethe-Institutu a Česko-německého fondu budoucnosti.

Povídky byly publikovány i knižně. V září 2008 proběhly ve spolupráci s Pražským literárním domem autorů německého jazyka v Praze další literárně-výtvarné dílny s dětmi zúčastněných základních škol (Kladská, K Milíčovu, Základní škola německo-českého porozumění)
a mateřských škol (Kinderwelt Maja, Kids Company Praha). Tímto projektem se organizátoři mj. snaží oživit tradici německy psané literatury v České republice a získat pro ni i mladou generaci, což patří k hlavním cílům Pražského literárního domu.

Patronka celé akce Ulla Elfenkämperová osobně přijme mladé umělce a spisovatele u příležitosti prezentace knihy povídek a výstavy nejhezčích výtvarných prací v budově německého velvyslanectví v Praze. Výtvarná díla budou následně vydražena v aukci, jejíž výtěžek připadne hematologickému oddělení dětské kliniky v Hradci Králové

Pro další informace kontaktujte Hanu Nápravníkovou zastupující občanské sdružení Jo-Yo, na telefonním čísle 774 912 500 nebo e-mailu hanka@jo-yo.cz nebo Lucii Černohousovou, ředitelku Pražského literárního domu, na telefonním čísle 774 233 531 nebo e-mailu info@prager-literaturhaus.com

 

        


Partneři:

               
site design © 2008-2024  ||  drobas.info