Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Židovská šlechta v Rakousku-Uhersku

20. 9. 2016,  18:00

Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Přednáška historika Jana Županiče, autora knihy Židovská šlechta Podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou a křížem.

Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. vystudoval Filosofickou fakultu UK, kde v současnosti působí na Ústavu světových dějin. Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu jsou dějiny elit a šlechty v habsburské říši v 19. a 20. století.

Tématem přednášky bude stručný vývoj židovské nobility v podunajské monarchii, ale zejména zdejší specifika ve věci nobilitací osob této víry. Instituce šlechtictví, původně vyhrazená jen křesťanům (samozřejmě včetně konvertitů) se zásadně proměnila v souvislosti s novým chápáním státu a společnosti v osvícenské éře, když panovník začal udílet šlechtické tituly i příslušníkům židovské obce. Šlo o neklamnou známku počínající židovské emancipace, jejíž stavidla se naplno otevřela po zrušení starých omezení v letech 1848-1849 a zejména po přijetí liberální prosincové ústavy roku 1867. Odstraňování bariér vůči nekřesťanským obyvatelům monarchie se samozřejmě neomezovalo jen na židy, ovšem právě oni představovali po dlouhou dobu jedinou větší nekřesťanskou náboženskou menšinu Rakouska-Uherska.

Večer proběhne v češtině.

Akci pořádáme ve spolupráci se Spolkem akademiků Židů.

V rámci řady Zeit und Zeugen.

Plakát ke stažení zde.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info