Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Přednáška

25. 10. 2016,  18:00

Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Vzpomínkové strategie v literatuře o odsunu/vyhnání Němců z Československa

Nucené vysídlení Němců z Československa v letech 1945-1947 patří k závažným důsledkům druhé světové války a stává se v českém i německém kulturním prostoru literárním tématem. S časovým odstupem získávají literatura a film – jako média, která upomínají na poválečné události, významnou roli. Přednáška se soustředí na přehled literatury o odsunu a rovněž na příkladovou analýzu vybraných textů.

Hosté: Václav Smyčka, Marta Škubalová
Úvod: Manfred Weinberg


Ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK a DAAD.

Přednáška proběhne v němčině.

Plakát najdete zde.
 

site design © 2008-2024  ||  drobas.info