Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Přednáškový cyklus ve spolupráci s ÚGS FF UK

Úterý, 12.12. 2017,  18:00

Pražský literární dům, Ječná 11, Praha 2

 

 

Třetí a závěrečný večer věnovaný publikaci Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder.

Publikaci vydalo koncem listopadu 2017 nakladatelství Metzler. Ve 42 kapitolách poskytuje rozsáhlý přehled o literatuře jednoho středoevropského regionu a jejím vývoji od období osvícenství. Autoři se vymezují vůči doposud zažitým konceptům jako je např. striktní oddělování pražské a tzv. sudetoněmecké literatury. Namísto toho nabízejí transkulturní a transregionální pojetí německy psané literatury v českých zemích v širokém kontextu vzájemného působení německé, židovské, české a habsburské literatury a kultury. 

Akce se koná v němčině.

Hosté: Tomáš Hlobil, Radovan Charvát, Václav Petrbok

Moderace: Lukáš Motyčka

Večer se koná ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK.

Příručka Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder vznikla za podpory Zmocněnce spolkové vlády pro kulturu a média a Česko-německého fondu budoucnosti. 

 

 

site design © 2008-2024  ||  drobas.info