Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Přednáškový cyklus ve spolupráci s ÚGS FF UK

Úterý, 14. květen 2019,  18:00

Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

 Srdečně Vás zveme na předášku s titulem Berichte aus der Sexualhölle: Hermann Ungars analytisches Schreiben.

Přednáška prezentuje zapomenutého velkého autora Hermanna Ungara (1893 – 1929). Navzdory své vysoké literární kvalitě nejsou jeho romány, povídky a dramata téměř reflektovány. Přednáška uvede dílo moravského autora v česko-německo-židovském kontextu. Dále se zaměří na román Zmrzačení (Die Verstümmelten) z roku 1922, výjimečně radikální dílo své doby, které dráždilo i recenzenty jako Thomase Manna a Stefana Zweiga. Hlavní témata románu – kritika maloměstské socializace, incestní rodinné vztahy, patologická sexualita a náboženství – budou představena v literárně historických souvislostech.

Host: Thomas Schneider

Přednáška proběhne v německém jazyce.

Ve spolupráci s Centrem Kurta Krolopa při ÚGS a s DAAD.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info