Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Spolkový prezident J. Gauck ocenil činnost PLD

středa 22. května 2019


21. ledna 2019 dostal bývalý prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck Cenu Karla IV., kterou uděluje Univerzita Karlova ve spolupráci s hlavním městem Praha.

Joachim Gauck je sedmým laureátem této ceny. Mezi její nositele patří i bratr bývalého německého prezidenta Weizsäckera, fyzik a filozof Carl Friedrich von Weizsäcker nebo velkovévoda Jindřich Lucemburský.

Toto ocenění je spojeno s finanční odměnou 10 000 Euro. „Kdyby to bylo před čtyřiceti lety, tak bych ty peníze naléhavě potřeboval,“ zavtipkoval Joachim Gauck na úvod své řeči, během níž přítomné hosty provedl virtuální prohlídkou Prahy a na jednotlivých zastaveních komentoval soužití obou národů.

Joachim Gauck se rozhodl odměnu věnovat třem organizacím, jež podporují dobré sousedské soužití, a pečují o přátelské a kulturní vztahy mezi Českem a Německem – a mezi těmito institucemi je i Pražský literární dům.

Rozhodnutí pana prezidenta Gaucka nás velmi potěšilo a máme radost, že se naší práci dostalo ocenění od osobnosti, které si velmi vážíme. Velmi nás těší, že po panu prezidentu Steinmeierovi, který naši instituci dlouhodobě podporuje, se nám dostalo ocenění již od druhého německého prezidenta. Srdečně děkujeme panu Gauckovi za jeho velkorysou podporu!

 

 

 

 

 

 

 


Fotografie převzata z https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16435.html

 

site design © 2008-2024  ||  drobas.info