Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Podpora hlavního města Prahy

únor 2009

Praha

 

Žadatel o grant - nadační fond - a jeho projekt vychází ze skutečnosti, že Praha byla místem setkávání různých kultur a stala se zdrojem inspirace pro mnoho umělců. Fenomén pražské německé literatury je toho dokladem. Cílem projektu je poukázat na inspirativní prostředí Prahy a kulturní tradici vycházející z prolínání Čechů, Němců a Židů, které bylo a je evropským unikátem. Hl.m. Praha již podpořilo projekty tohoto žadatele, a to v roce 2007 částkou 20 tis. Kč a v roce 2008 částkou 50 tis. Kč. V této žádosti jde o podporu náročného projektu, který chce přitažlivou formou přibližovat širší veřejnosti i návštěvníkům Prahy její kulturní dědictví a v moderní podobě oživovat její multikulturní tradici. Projekt je celoroční, jeho akce se budou konat na různých místech Prahy a různé budou také jeho výstupy. Bude to 23 akcí, zejména tematických setkání (čtení, diskusní večery, výstavy, sympozia, literární brunch atd.), včetně akcí pro děti. Činnost tohoto žadatele o grant finančně podporuje také Česko-německý fond budoucnosti.

Vyjádření grantové komise: "Koexistence české a německy psané literatury představuje významnou kapitolu v kulturních dějinách Prahy, ale i střední Evropy. Literatura pražských rodáků nebo autorů, kteří s Prahou spojili část svého života, je trvalým předmětem zájmu, který spíše stoupá, snad i proto, že ony časy jsou nenávratně ztraceny. Pražský literární dům autorů německého sice nemůže nahradit to, co zničily dějiny, může však alespoň zčásti připomenout, že Praha zcela nezapomněla na svou minulost a je si vědoma toho, v čem spočíval její význam a hodnota: tedy v místě setkávání i polemik, obohacování i soupeření. Nově založená instituce má proto význam v tom, že obnovuje a znovu ustavuje paměť a zároveň navazuje (v rámci možností, například tvůrčími stipendii) živý dialog s německou kulturou. To je pro obraz Prahy je komplexně kulturního města naprosto nezbytné."

Zdroj: http://kultura.praha-mesto.cz/GRANTY/Granty-2009/

site design © 2008-2024  ||  drobas.info