Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Vzpomínkový večer na Arnošta Lustiga

07. prosince 2021,  18:00

Maiselova Synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Letos v prosinci by novinář a spisovatel Arnošt Lustig oslavil 95. narozeniny. Jeho knížky jsou součástí povinné četby, ale do paměti všech, kteří ho znali, i těch, kteří ho vnímali jen přes média, se zapsal především svou otevřenou a přátelskou povahou a nezlomnou vůlí k životu. O Arnoštu Lustigovi budou rozmlouvat Tomáš Dimter, germanista, překladatel a nynější šéfredaktor nakladatelství Mladá Fronta (Albatros Media) a ředitel Pražského literárního domu David Stecher, kterého s Arnoštem Lustigem pojilo dlouholeté přátelství. 

Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

Prosíme Vás, abyste při konání pořadu dodržovali aktuálně platná vládní bezpečnostní nařízení.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info