Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Noc literatury 09 - Evropou mezi řádky

13.05.2009,  18:00-23:00

neznámá a atraktivní místa Prahy

České osobnosti čtou současnou evropskou literaturu na atraktivních místech Prahy

13. května 2009 proběhne v Praze třetí ročník projektu Českých center Noc literatury. Záměrem projektu je netradičním způsobem přiblížit české veřejnosti současnou evropskou literaturu formou veřejných literárních čtení, která se během jednoho večera uskuteční na atraktivních místech Prahy.


© Susanne Schleyer/autorenarchiv.de
V průběhu jednoho večera budou známé tváře české kulturní scény číst ukázky z děl dvanácti současných evropských autorů. Výběr děl realizuje partner projektu Labyrint revue ve spolupráci se sdružením zahraničních kulturních institutů EUNIC (European Union National Institutes for Culture). Do projektu se zapojily instituty reprezentující v Praze tyto země: Belgie – Vlámské zastoupení, Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko a Velká Británie.

Čtení budou probíhat od 18 hodin po půlhodinách paralelně na všech místech. Ta budou v centru Prahy tvořit pomyslný okruh, jehož středobod - České centrum Praha v Rytířské ulici – se stane informativním a zároveň "oddychovým" zázemím celé akce. Návštěvníci si sami budou moci zvolit, která místa navštíví a v jakém pořadí. Poslední čtení začnou v 22.30 hod.

Spojením zajímavého textu, atraktivního místa a originální prezentace usilujeme o vytvoření jedinečné atmosféry a neopakovatelného kulturního zážitku pro širokou veřejnost.Projekt získal statut doprovodné akce v rámci českého předsednictví EU v první polovině roku 2009. Nabízí možnost nahlédnout do literárního světa různých zemí Evropy a hlásí se tak k naplnění hlavního motta českého předsednictví – Evropa bez bariér. Zajímavou a netradiční dramaturgií se projekt vztahuje i k hlavnímu tématu Evropského roku tvořivosti a inovací 2009. Zvláštností projektu Noc literatury 2009 oproti předchozím ročníkům bude jeho rozšíření prostřednictvím sítě Českých center v zahraničí, kde v rámci projektu proběhne prezentace české literatury.Záštitu nad projektem převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém.

www.nocliteratury.cz
www.literaturenight.eu

Partneři projektu:
EUNIC – Kulturní instituty zemí Evropské unie
Labyrint revue
Pražský literární dům autorů německého jazyka

Svět knihy

Další informace:
Referát projektů     
PhDr. Helena Kovaříková / tel. 234 668 508
 

site design © 2008-2024  ||  drobas.info