Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Úmrtí Hartmuta Holzapfela

4. ledna 2023


S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí pana Hartmuta Holzapfela (1944-2022), který nás ve středu 21. prosince 2022 po dlouhé nemoci navždy opustil.

Hartmut Holzapfel zastával v 90. letech funkci hesenského ministra školství a kultury, dlouhá léta byl členem hesenského zemského parlamentu (1974-2008). Velice se zajímal o navazování a rozšiřování vztahů Hesenska s dalšími evropskými regiony. V roce 2003 se zasadil o vznik Hesenské literární rady, která se o čtyři roky později stala prvním zahraničním stipendijním partnerem Pražského literárního domu. Právě díky panu Hartmutu Holzapfelovi tak započal náš výměnný stipendijní program pro spisovatele, který v průběhu uplynulých let umožnil již více než stovce českých a německých autorů a autorek získat stipendium na tvůrčí pobyt v sousední zemi.

Hartmut Holzapfel se ani přes svůj zhoršující se zdravotní stav v posledních letech nepřestával zajímat o činnost a život Pražského literárního domu, a pokud to bylo možné, rád se účastnil našich akcí. V červenci minulého roku se nám rozhodl darovat velkou část své osobní knihovny a výrazně tak přispěl k obohacení knižního fondu PLD.

Odchod Hartmuta Holzapfela je velikou a nenahraditelnou ztrátou. Cítíme se však poctěni, jakož i zavázáni, uctívat a připomínat naší činností jeho památku. Chceme nadále upevňovat a rozvíjet spolupráci nejen s Hesenskou literární radou, a pokračovat tak v jeho odkazu.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info