Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Úmrtí docenta Housky

19. ledna 2023


S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že 10. ledna 2023 nás po delší nemoci a krátce před svými 89. narozeninami opustil významný germanista, pan doc. PhDr. Leoš Houska. Leoš Houska se účastnil Liblické konference o pražské německé literatuře v r. 1965 a připravil k tisku příspěvky z této konference, které pod názvem Weltfreunde položily základ odborné literatury k tomuto tématu. Tématem pražské německé literatury se zabýval celý svůj profesní život, publikoval mnoho textů k Franzi Kafkovi či Maxu Brodovi. Jako tajemník Komise českých germanistů při AV ČR se podílel na přípravách 80. výročí narození Franze Kafky. Byl mj. také dlouholetým členem redakční rady časopisu Cizí jazyky.

Leoš Houska byl u zrodu Pražského literárního domu, několik let působil v jeho dozorčí radě. Pokud mu to zdraví dovolilo, rád se účastnil tradičních setkání partnerů a přátel Pražského literárního domu.

Pohřeb proběhl dnes v Nové obřadní síni na Olšanech.

Vzpomínáme na doc. Leoše Housku s úctou a vděčností. Bude tu velmi chybět.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info