Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Odchod Ulricha Joachima Brusse

19. ledna 2023


Letošní leden není poslem dobrých zpráv. Po smutných událostech konce minulého roku, kdy jsme se dozvěděli o úmrtích nám velmi blízkých Alexandera Nesanela Frieda a Hartmuta Holzapfela, není ani začátek roku nového zrovna radostný. Den poté, co jsme obdrželi smuteční oznámení dlouholetého člena dozorčí rady naší instituce, doc. Leoše Housky, nás s hlubokým zármutkem a pohnutím velmi zasáhla další smutná zpráva o náhlém a nečekaném úmrtí našeho dlouholetého přítele a člena správní rady Joachima Brusse, jenž zesnul v pondělí 16. ledna 2023 ve věku 77 let.

Joachim byl zobrazením toho nejlepšího v rámci česko-německých vztahů, a to jak na poli politickém, tak kulturním. Vždy se velice aktivně zajímal o dění naší instituce, a pokud mohl, osobně se účastnil všech našich aktivit. Poslední čtyři roky se do chodu Pražského literárního domu zapojil ještě více, a sice jako jeden z členů správní rady. S Joachimem odchází jedna velká epocha česko-německých vztahů a je to v krátké době další velká ztráta pro naši instituci.

Milý Joachime, budeš nám moc chybět, ale zůstává nám spousta úžasných vzpomínek a společných historek. Čest Tvojí památce.

Nekrolog vyšel v dnešních Lidových novinách. Pro zájemce přikládáme německý překlad od Andrease Webera.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info