Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

60 let od Liblické konference

so, 27. května 2023


Dnes si připomínáme 60. výročí Liblické konference, známé také pod pojmem Kafka-Konference, jež se uskutečnila 27. a 28. května 1963 u příležitosti 80. výročí narození Franze Kafky.

Prvotní impuls a popud vzešel od komise československých germanistů. Hlavním organizátorem a hybatelem byl germanista a překladatel Eduard Goldstücker, pozdější předseda Svazu československých spisovatelů.

Konference se zúčastnila řada významných československých i zahraničních osobností. Mezi nimi byl germanista Kurt Krolop, který stál u vzniku Pražského literárního domu, znalec díla Franze Kafky Josef Čermák, naše zakladatelka Lenka Reinerová, diplomat a předseda naší správní rady František Černý nebo germanista a tajemník redakce Leoš Houska. Mezi další patřili m. j. také Ernst Fischer, Helmut Richter, Anna Seghersová, Norbert Frýd, Ivan Sviták nebo Marie Majerová.

 

Konference byla zásadním průlomem v celém komunistickém bloku, a i když příspěvky byly různorodé a odlišné, tak v jednom byla jednotná a to, že Kafka byl jednou z nejvýznamnějších postav literatury 20. století. Na Liblickou konferenci byl samozřejmě pozván prostřednictvím Arnošta Lustiga i nejbližší přítel Franze Kafky a vydavatel jeho díla Max Brod, který konferenci zaslal pozdravný dopis, ve kterém poděkoval za pozvání, jež ho velmi potěšilo. S politováním se však z účasti na konferenci musel omluvit především ze zdravotních a osobních důvodu, neboť v den zahájení konference m. j. slavil své 79. narozeniny. Přislíbil, že pokud to bude možné, při jiné příležitosti do Prahy přiletí.

Konferenci uspořádala Československá akademie věd společně s FF Univerzity Karlovy a Svazem československých spisovatelů.
Liblická konference vzbudila četné ohlasy i v zahraničí a stala se tak zásadním milníkem ve znalosti Kafkova díla a v porozumění pražskému historickému prostředí, ve kterém se zrodil jedinečný fenomén pražské německé literatury.

Později se začalo říkat, že tato konference byla podhoubím zahájení tzv. ozdravného procesu, který vyvrcholil Pražským jarem v roce 1968.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info