Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Třetí mezinárodní konference o J. Urzidilovi

5.-9.5.2010

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí n. L.

 "Pozanárodní" spisovatel z Čech
Třetí mezinárodní interdisciplinární konference o Johannesi Urzidilovi

Katedra germanistiky, Filozofická fakulta,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
5.- 9. května 2010

Smyslem […] všech mých snah vždy bylo: spojovat, stavět mosty, ukazovat to, co sjednocuje a poukazovat na výsledek.
Johannes Urzidil
(z děkovné řeči pronesené u příležitosti propůjčení ceny Andrease-Gryphia 1966)

V předvečer 40. výročí úmrtí Johannese Urzidila (3. II. 1896 – 2. XI. 1970) a patnáct let po poslední konferenci o jeho osobnosti a díle, která se konala v Praze, by se tento významný pražský spisovatel měl dostat opět do centra pozornosti. Cílem konference je představit celou širokou paletu Urzidilova života a díla: nabídnout nové informace nejen o autorovi prozaických a básnických děl, ale i o politicky angažovaném novináři publikujícím v tištěných médiích i v rozhlase, autorovi kulturně-, literárně- a uměleckohistorických esejí a monografií a v neposlední řadě i o překladateli z češtiny a angličtiny.

Pořadatel: Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Kontaktní osoby:

Prof. Dr. Steffen Höhne, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Dr. Klaus Johann, Rudolfstraße 16, D-48145 Munster, klaus.johann@web.de
Dr. Mirek Nĕmec, Katedra germanistiky, Filozoficka fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Česke mladeže 8, CZ-40096 Usti nad Labem, mireknemec@hotmail.com

Program ke stažení

Ve spolupráci s:
Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem
Österreichisches Kulturforum Prag
Pražský literární dům autorů německého jazyka | Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren
Společnost Johannese Urzidila, České Budějovice

S podporou:

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds| Česko-německý fond budoucnosti
Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung, Köln
Goethe-Institut Prag
Österreichisches Kulturforum Prag

Informace o Johannesi Urzidilovi na internetu:

www.johannes-urzidil.cz (Web Společnosti Johannese Urzidila)
www.exil-archiv.de (biographischer Artikel)
www.stifterverein.de/de/autorenlexikon (biographischer Artikel)
www.cjh.org/academic (Hauptnachlaßbestand im Leo Baeck Institute, New York)
www.dla-marbach.de (Teilnachlaßbestand im Deutschen Literaturarchiv, Marbach)


Možnosti ubytování v Ústí nad Labem:
Best Western Hotel Vladimir: Masarykova 36, CZ 400 01 Ústí nad Labem 1; Tel.: 0(0420-)475-235111;
www.hotelvladimir.cz

Interhotel Bohemia: Mírové náměstí 6/2442; CZ 400 01 Ústí nad Labem 1; Tel.: 0(0420-)475-311111;
www.ihbohemia.com

Pension Duel – Vinárna: Moskevska 1507/30; CZ 400 01 Ústí nad Labem 1; Tel.: 0(0420-)475-210640;
www.penzion-duel-usti-nad-labem.az-ubytovani.com
site design © 2008-2024  ||  drobas.info