Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Kafkova Praha

po, 10. června 2024,  18:00

Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Srdečně Vás zveme na přednášku předního kafkologa profesora Hanse Dietera Zimmermanna o vlivu pražského prostředí na tvorbu Franze Kafky.

Literární vědec Hans Dieter Zimmermann studoval v Mohuči a v Berlíně, kde na Technické univerzitě u Waltera Höllerera napsal i svou doktorskou práci. Koncem roku 1973 byl kvůli podpoře disidentů kolem Pavla Kohouta v Praze komunistickou policií zatčen, vyhoštěn ze země a osm let nemohl překročit československé hranice. Zorganizoval čtyři konference o pražské německé literatuře, napsal tři knihy o Franzi Kafkovi a jeho okruhu, s Hansem-Gerdem Kochem vydal dvanáctisvazkový výbor děl Maxe Broda. Mezi lety 1999 a 2007 se spolu s Peterem Demetzem a dalšími podílel na vydávání České knihovny (významných děl českých autorů v německém překladu) ve 33 svazcích.

Byl profesorem novější německé literatury na Univerzitě J. W. Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem a od roku 1987 pak profesorem na katedře literární vědy Technické univerzity v Berlíně. Jako hostující profesor rovněž působil v Jeruzalémě a v Římě. V roce 2000 mu byl Václavem Havlem udělen Řád Tomáše Garrigue Masaryka a v roce 2015 obdržel Uměleckou cenu česko-německého porozumění. Žije v Berlíně.

Přednáška proběhne v němčině, simultánní tlumočení do češtiny zajištěno.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info