Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Tvůrčí spisovatelské stipendium do Wiesbadenu

26.02.2010


Tvůrčí spisovatelské stipendium Pražského literárního domu pro rok 2010

Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond, vyhlašuje ve spolupráci s Literární radou spolkového státu Hesensko výběrové řízení na udělení tvůrčího stipendia českým autorům do literárního domu Villa Clementine (SRN). Jedná se o měsíční spisovatelský pobyt v německém Wiesbadenu, znalost němčiny však není podmínkou.

Pražský literární dům toto stipendium uděluje od roku 2007 a doposud ho obdrželi autoři Radka Denemarková, Tereza Boučková, Petr Čichoň, Radek Fridrich a ve formě studijního pobytu Luděk Navara.

Základní údaje:
 stipendium je určeno pro české básníky, spisovatele a dramatiky, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svou tvorbu v zahraničí
 výše stipendia: 1000 € + ubytování zdarma, kupon na veřejnou dopravu po spolkové zemi Hesensko
 termíny a délka pobytu: 1.10. - 31.10.2010 (mj. možnost navštívit Frankfurtský knižní veletrh)
 ubytování v prostorném pokoji velkého 3 pokojového apartmánu s kuchyní (blíže viz příloha)
 znalost němčiny není podmínkou

Co pobyt nabízí?
 prostor pro tvůrčí činnost
 příležitost pro prezentaci autora, jeho textů i domovského regionu v rámci autorských čteních a jiných akcích v SRN
 seznámení se zahraniční literární scénou a navázání kontaktu s novými lidmi

Seznam požadovaných dokumentů (v čj):
 životopis a motivační dopis s upřesněním, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat a v jakém rozsahu
 přehled napsaných a vydaných děl
 předloha minimálně dvou příspěvků vydaných v cizí režii (tj. jinou osobou/institucí, i v časopisech)
Přihláška

Žádost včetně příloh musí být doručena v jednom vyhotovení nejlépe emailem na info@prager-literaturhaus.com nebo poštou na adresu: Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond
Ječná 11, 120 00 Praha 2

do 26. února 2010 (rozhoduje razítko pošty 26.2.2010)
Žádosti předložené po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevracejí.

Vyhodnocení žádostí: v průběhu března 2010. Žádosti o stipendia bude hodnotit pětičlenná komise složená ze zástupců donorů a české literární scény.

Partneři: Česko-německý fond budoucnosti * Ministerstvo kultury ČR * Institut umění

Hlavním cílem Pražského literárního domu autorů německého jazyka je oživit a zpřístupnit veřejnosti kulturní tradici německy psané literatury na našem území. Soudobou literární tvorbu podporuje nadační fond zejména prostřednictvím programu tvůrčích pobytů českých spisovatelů v zahraničí a zahraničních spisovatelů v Praze, chce tak navázat na tradici vícejazyčného soužití a kulturní výměny u nás.
site design © 2008-2024  ||  drobas.info