Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

NOVĚ - spisovatelský pobyt v HAMBURKU

31.01.2010

Hamburk


Nové tvůrčí stipendium pro pražské autory do Hamburku!

Zcela nově a pravděpodobně pouze v tomto roce vyhlašuje nadační fond - Pražský literární dům autorů německého jazyka - ve spolupráci s Literárním domem Hamburk výběrové řízení na udělení tvůrčího stipendia pražským autorům. Jedná se o měsíční spisovatelský pobyt v německém Hamburku v rámci 20. výročí partnerství měst Praha a Hamburk.

Základní údaje:
 stipendium je určeno českým básníkům, prozaikům a dramatikům z Prahy, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a tvůrčí inspiraci v zahraničí
 výše stipendia: 1000 € + ubytování zdarma
 termín a délka pobytu: pobyt musí proběhnout jednorázově a musí zahrnovat týden od 21.-27. června 2010 /v této době se mj. uskuteční čtení v rámci Týdne Prahy v Hamburku/
 předpokládá se znalost němčiny nebo angličtiny

Co pobyt nabízí:
 prostor pro tvůrčí činnost
 příležitost pro prezentaci autora, jeho textů i domovského regionu v rámci autorských čtení a jiných akcích v SRN
 možnost poznat zahraniční literární scénu a navázat kontakty s novými lidmi

Seznam požadovaných dokumentů (v čj):
 životopis a motivační dopis s upřesněním, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat a v jakém rozsahu
 přehled napsaných a vydaných děl
 předloha minimálně dvou příspěvků vydaných v cizí režii (tj. jinou osobou/institucí, i v časopisech)

Přihláška

Žádost včetně příloh musí být označena slovem "HAMBURK" a doručena v jednom vyhotovení nejlépe emailem na info@prager-literaturhaus.com nebo poštou na adresu: Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond
Rytířská 31, 110 00 Praha 1
do 31. ledna 2010 (POZOR DATUM DORUČENÍ, nikoliv razítko pošty)
Žádosti předložené po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevracejí.

Vyhodnocení žádostí: v průběhu února 2010.

Partneři: Česko-německý fond budoucnosti * Senát města Hamburk

Hlavním cílem Pražského literárního domu autorů německého jazyka je oživit a zpřístupnit veřejnosti kulturní tradici německy psané literatury na našem území. Soudobou literární tvorbu podporuje nadační fond zejména prostřednictvím programu tvůrčích pobytů českých spisovatelů v zahraničí a zahraničních spisovatelů v Praze, chce tak navázat na tradici vícejazyčného soužití a kulturní výměny u nás.

site design © 2008-2024  ||  drobas.info