Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Vzpomínkové koncerty Karla Reinera

23.6. / 6.7.2010,  16:00 / 19:00

Kulturní dům v Terezíně / Emauzské opatství, Praha

Kvůli svému židovskému původu musel Reiner přetrpět internaci v několika koncentračních táborech a přežil jen díky shodě mnoha šťastných okolností. Po válce opět začal umělecky působit v Praze. Dostával se ale svým přímočarým a občas provokativním vystupováním a svým naprosto experimentálním skladatelským stylem stále více do konfliktu s komunistickým stranickým aparátem. Po ztroskotání reformních snah Pražského jara a Reinerovu vystoupení z komunistické strany se mohla jeho díla uvádět ve vlasti jen velmi zřídka.
Na koncertech v Praze a Terezíně bude představena část jeho komorní poválečné tvorby.
Zazní sonáty pro housle a klavír, violoncello a klavír a klavírní trio, přednesené významnými českými hudebníky Miroslavem Vilímcem (housle), Vladislavem Vilímcem (klavír) a Jiřím Hoškem (violoncello).

Mezi hudebními příspěvky budou čteny ukázky z díla poslední německy píšící autorky Lenky Reinerové (zesnulé v r. 2008), která byla od svého mládí blízkou přítelkyní Karla Reinera a v jednom svém díle zaměřuje svůj zcela osobní pohled na osobu Karla Reinera jako člověka. Lenka Reinerová byla nejen významnou spisovatelkou, ale založila také Pražský literární dům autorů německého jazyka, který se svou činností snaží připomínat tradici německy psané literatury na českém území.
Na pořádání koncertů se spolupodílejí: Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg (Zřizovatel: Kraj Horní Falc) a
Pražský literární dům autorů německého jazyka.

Organizace a realizování: Anke Zimmermann
Kontakt: A.Zimmermann-HRO@t-online.de *** Tel. +42-(0)731975398

Čas a místo konání:

23. června 2010, 16 hodin, sál Kulturního domu v Terezíně

6. července 2010, 19 hodin, barokní sál Emauzského opatství
Vyšehradská 49/320, Praha 2

Vstupné: 100 Kč (4 euro), snížené 50 Kč (2 euro)

site design © 2008-2024  ||  drobas.info