Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

H. G. Adler jako dvojjazyčný lyrik

26.10.2010,  15.30

Ústav pro českou literaturu AV, Na Florenci 3/1420

Cyklus přednášek „Vícejazyčnost v české literatuře“

Ústav pro českou literaturu AV ČR zve odbornou i širší veřejnost v akademickém roce 2010/11 na cyklus přednášek „Vícejazyčnost v české literatuře“.

Literatura Českých zemí od středověku po současnost vznikala vedle češtiny ve více jazycích. Tyto jazyky zpravidla pojily kulturně se vyhraňující společenství, stávaly se nástrojem komunikace spisovatelů a literárních obcí přesahujících i hranice Českých zemí, potažmo ovšem také obecněji nositelem společenských a politických obsahů.

Cílem přednáškového cyklu je představit odborné i širší veřejnosti na historicky i typologicky volených příkladech z doby od 17. století po současnost podoby vícejazyčnosti v literatuře Českých zemí. Přitom budou prezentovány také rozdílné badatelské přístupy českých i zahraničních vědců k příslušné problematice, jejíž význam znovu ožívá v dnešním komunikačně se propojujícím světě.

V přednáškovém cyklu vystoupí:
26.10.2010, 15.30h
Franz Hocheneder (Linz): „České vzpomínky“. H. G. Adler jako dvojjazyčný lyrik
(přednáška F. Hochenedra se výjimečně uskuteční v němčině)
9.11.2010, 17.00h
Brigitte Schultze (Mainz): Přijetí dramat Heinricha von Kleista v Čechách a na Moravě
(1817-1990)
14.12.2010, 17.00h
Dalibor Dobiáš (Praha): Vícejazyčnost a otázky verše v české literatuře na přelomu 18. a 19. století
11.1.2011, 17.00h
Alena Scheinostová (Č. Budějovice): Čeština a romština: jazyk jako kód a jako emblém v současné
literatuře Romů v ČR

8.2.2011, 17.00h
Martin Svatoš (Praha): Vícejazyčnost v literatuře Českých zemí 17. a 18. století
8.3.2011, 17.00h
Renata Cornejo (Ústí nad L.): Literatura německy píšících autorů a autorek českého původu
po roce 1968

24.3.2011, 17.00h
Petr Mareš (Praha): Vícejazyčnost v próze Vladimíra Körnera a Ladislava Fukse
12.4.2011, 17.00h
Marek Nekula (Regensburg): Kanonizace monolingvalismu. Kanonizace multilingvalismu?
10.5.2011, 17.00h
Václav Petrbok (Praha / Tübingen): Čeští spisovatelé 19. století mezi češtinou a němčinou
24.5.2011, 17.00h
Petra James (Paris): Romány Milana Kundery - přechod od češtiny k francouzštině jako
způsob kulturní integrace?

14. června 2011, 17.00h
Miloslav Vojtech (Bratislava): Podoby česky psané literatury na Slovensku v 19. století

Přednášky se konají v zasedací síni Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1 a jsou veřejně přístupné (podrobnější informace viz www.ucl.cas.cz).site design © 2008-2024  ||  drobas.info