Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Rakouský čestný kříž pro prof. dr. K. Krolopa

14. 12. 2010


 
Prof. dr. Kurt Krolop převzal 14. prosince 2010 z rukou rakouského velvyslance v ČR  Ferdinanda Trauttmansdorffa Rakouský čestný kříž  za vědu a umění 1. třídy. Predestinován svým rodištěm v severočeských Kravařích věnoval K. Krolop zesílený zájem německy psané literatuře z českých zemí, a tudíž i literatuře vzniklé v bývalé habsburské monarchii. Na její dějiny a jejím specifika v 19. století se zaměřil ve své habilitační práci, jeho celoživotní zájem patřil Karlu Krausovi – své studie shrnul do publikace Reflexionen der Fackel. Neue Studien über Karl Kraus, kterou vydala Rakouská akademie věd v r. 1994. V nemenší míře se však prof. Krolop zabýval také pražskou německou literaturou, o čemž kromě desítek konferečních příspěvků svědčí jeho funkce předsedy Společnosti Franze Kafky i členství ve správní radě Pražského literárního domu autorů německého jazyka. V letech 1991-1995 vedl prof. Krolop katedru germanistiky na FF UK v Praze. V Praze žije i po své emeritaci.
site design © 2008-2024  ||  drobas.info