Pražský literární dům autorů německého jazyka
czde
Archiv

Rok německého jazyka na ČRo 3 - Vltava

01.02.2011


Stanice Český rozhlas 3 – Vltava již několikátým rokem koncipuje svou dramaturgii v souladu s kulturou určitého jazyka – po letech italské, francouzské, španělské a britské kultury přichází v roce 2011 řada na kulturu německou. „Rok německého jazyka“ posluchačům nabídne nejrůznější literární, dramatické, publicistické a hudební pořady, věnované kultuře, umění a historii německy mluvících zemí. Tyto pořady se jednak vysílají v pevně stanovených časech (páteří projektu jsou komponované desetiminutové pořady, vysílané každý všední den v premiéře ve 12:50, v reprízách pak ve 22:45 a 5:50 hod.) a jednak volně obohacují běžné programové schéma stanice Vltava.

Jedná se o ambiciózní projekt, na jehož přípravě se podílejí i regionální stanice Českého rozhlasu a externisté: velvyslanectví SRN, Rakouska a Švýcarska, různé kulturní instituce a germanisté. Cílem projektu není prezentace notoricky známých děl a skutečností, nýbrž seznámení publika s méně známými fakty z historie a současnosti německojazyčných zemí (důraz je přitom kladen na česko-německé vztahy), jakož i prezentace méně známých a přitom kvalitních hudebních či literárních děl.

Několik pořadů a cyklů bude věnováno německy píšícím spisovatelům, kteří se narodili nebo strávili podstatnou část života na Moravě. Na těchto pořadech spolupracují rozhlasoví redaktoři s Centrem pro výzkum německé moravské literatury při Katedře germanistiky na FF UP v Olomouci, které se již od svého založení r. 1998 zaměřuje vedle výzkumu i na popularizační aktivity s cílem přiblížit co nejširšímu publiku méně známou, ale velice důležitou německojazyčnou složku kulturních dějin Moravy. Již v roce 2009 připravili olomoučtí germanisté ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc jedenáctidílný cyklus pod názvem Málem zapomenuté čtení, který se zde vysílal v rámci nedělního pořadu Toulky krajem v roce 2010 a který bude letos znovu vysílán v rámci „Roku německého jazyka“ na Vltavě. V těchto pořadech se posluchači seznámí s německy píšícími literáty z Moravy, jako jsou Ferdinand von Saar, Jakob Julius David či Erica Pedretti, důraz je přitom kladen na reflexi rodné země v jejich díle. Vedle životopisných medailonů obsahuje cyklus i několik přehledových dílů věnovaných kulturnímu životu Olomouce („Olomouc literární“, „Olomouc divadelní a hudební“ či „Olomouc filozofická“), jež vycházejí z výsledků popularizačně-výzkumného projektu Literární procházky německou Olomoucí, jehož hlavní výstup, stejnojmenná monografie, spatří světlo světa v roce 2011.

Olomoučtí germanisté dramaturgicky připravují i další pořady pro tento projekt: ve fázi realizace je již první ze dvou řad medailonů o básnících německého jazyka spjatých s Olomoucí, ve fázi přípravy jsou pořady další jako literární čtení a komponavané pořady.


site design © 2008-2024  ||  drobas.info